22 ianuarie 2022 - 13:17

Recomandări privind pregărirea și îngrijirea animalelor pentru perioada de iarnă

Apropierea anotimpului de iarnă și totodată trecerea treptată a unor specii de animale (bovine, ovine, caprine și cabaline) la sistemul de creștere și exploatare în stabulație permanentă, impune crescătorilor de animale și păsări, să întreprindă și să realizeze din timp o serie de acțiuni care să protejeze starea fiziologică și de sănătate a efectivelor care sunt crescute în exploatațiile comerciale sau în exploatațiile nonprofesionale din gospodăriile populației.

Proprietarii de animale și păsări trebuie să cunoască un element esențial și anume, că sănătatea animalelor presupune bunăstarea acestora, respectiv, un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalității, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viață.

Acest deziderat înseamnă asigurarea spațiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea factorilor de microclimat, a ventilației, a consumului de furaje și de apă, aplicarea programelor de profilaxie a bolilor, etc.

În general, după cum este bine știut animalelor și păsărilor, crescute indiferent de sistem tehnologic, trebuie să li se asigure cinci libertăți fundamentale:

 • Libertatea față de discomfort – animalele trebuie să aibă un mediu de viață adecvat, care să includă un adapost și o zonă comfortabilă de odihnă.
 • Libertatea de a-și exprima comportamentul natural – animalelor trebuie să li se ofere spațiu suficient și compania animalelor din aceeași specie.
 • Libertatea față de senzațiile de foame și de sete – animalele trebuie să aibă acces nelimitat la apă proaspătă și la o hrană adecvată pentru a-și menține starea de sănătate.
 • Libertatea față de teamă și stres – animalele trebuie tratate într-un mod care să nu le provoace suferințe psihice.
 • Libertatea față de durere și boală – animalelor trebuie să li se asigure un diagnostic rapid și un tratament adecvat.

Măsuri și recomandări:

Pentru a asigura o stare de sănătate normală animalelor și implicit produse animaliere corespunzatoare, specialiștii din cadrul D.S.V.SA. Sibiu, recomandă proprietarilor de animale și păsări ca pentru perioada de iarnă să asigure:

 • Adapostirea animalelor și păsărilor în spații corespunzătoare speciei și categoriei de vârstă, care să asigure densitatea, volumul de aer, umiditatea, luminozitatea și zooigiena la parametrii normali, prin:
  • remedierea, după caz, a elementelor de construcție exterioare și interioare deteriorate (alei de acces, padocuri, ziduri, geamuri, tâmplării, tavane, jgheaburi, burlane, tencuieli, pardoseli);
  • etanseitatea ușilor și a ferestrelor pentru a se asigura o temperatură optimă și constantă în adăposturi;
  • igienizarea adăposturilor prin curațire mecanică, dezinfecții deratizare, dezinsecții și zugrăvit;
  • verificarea și remedierea, elementelor tehnologice (de muls, de furajare, evacuare dejecții, adapare, ventilație);
  • asigurarea unor spații confortabile pentru perioada fătărilor la specia bovină, porcină și în perspectivă pentru ovine.
 • Verificarea și protejarea surselor de apă și furaje pentru a remedia anumite defecțiuni și pentru a nu fi supuse înghețului.
 • Inventarul stocului de furaje pe sortimente, asigurarea condițiilor optime de depozitare și păstrare, stabilirea și respectarea rațiilor zilnice de furaje în funcție de specie și categoria de animale și păsări.
 • Evitarea administrării de furaje (silozuri sau rădăcinoase) înghețate, în perioada cu temperaturi scăzute, sau depreciate calitativ, care pot provoca avorturi sau alte afecțiuni grave.
 • Evacuarea și depozitarea dejecțiilor, a gunoiului, în platforme sau stații de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.
 • Asigurarea de facilități pentru depozitarea cadavrelor și a altor deșeuri de origine animală destinate distrugerii la unitate specializată.
 • Transportul animalelor și păsărilor să se efectueze numai dacă sunt asigurate mijloace de transport echipate corespunzator și care să le protejeze de intemperii.
 • Să comunice medicului veterinar intenția de introducere sau scoaterea de animale în/din exploatație și a altor mișcări interne de animale.
 • Să anunțe urgent, medicul veterinar arondat despre apariția unor modificări în starea de sănătate a animalelor și păsărilor din exploatație.
 • Să colaboreze cu servicile veterinare pentru efectuarea acțiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, planificate pentru această perioadă (acțiuni de profilaxie generală sau specifică). (Integral pe www.gazetadeagricultura.info)