Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor la animale și păsări în perioadele cu temperaturi scăzute

15

vaci21martieAvând în vedere că în următoarea perioadă  se pot înregistra scăderi bruște de temperatură și precipitații abundente (lapoviță, ninsoare) specifice în sezonului rece, impune crescătorilor de animale și păsări să întreprindă o serie de acțiuni care să protejeze starea fiziologică și de sănătate a efectivelor care sunt crescute în exploatațiile comerciale sau în exploatațiile nonprofesionale din gospodăriile populației.

Proprietarii de animale și păsări trebuie să cunoască un element esențial și anume, că sănătatea animalelor presupune bunăstarea acestora respectiv, un anumit confort biologic, fără de care nu este posibilă exprimarea integrală a vitalității, inclusiv a comportamentului natural, adecvat schimbărilor ce intervin în mediul de viață.

Acest deziderat înseamnă asigurarea spațiului vital indispensabil, supravegherea zilnică a tuturor animalelor, monitorizarea factorilor de microclimat, a ventilației, a consumului de furaje și de apă, aplicarea programelor de profilaxie a bolilor, etc.

Pentru a asigura o stare de sănătate normală animalelor și implicit produse animaliere corespunzătoare, specialiștii  recomandă proprietarilor de animale și păsări ca pentru perioada anotimpului rece să asigure:

— Adăpostirea animalelor și păsărilor în spații corespunzătoare speciei și categoriei de vârstă, care să asigure densitatea, volumul de aer, umiditatea, luminozitatea și zooigiena la parametrii normali, prin:

* remedierea, după caz, a elementelor de construcție exterioare și interioare deteriorate (alei de acces, padocuri, ziduri, geamuri, tâmplării, tavane, jgheaburi, burlane, tencuieli, pardoseli);

* etanșeitatea ușilor și a ferestrelor pentru a se asigura o temperatură optimă și constantă în adăposturi;

* igienizarea adăposturilor prin curățire mecanică, dezinfecții deratizare;

* verificarea și remedierea, elementelor tehnologice (de muls, de furajare, evacuare dejecții, adăpare, ventilație);

* asigurarea unor spații confortabile pentru perioada fătărilor la specia bovină, ovină și porcină.

— Inventarul stocului de furaje pe sortimente, asigurarea condițiilor optime de depozitare și păstrare, stabilirea și respectarea rațiilor zilnice de furaje în funcție de specie și categoria de animale și păsări.

— Verificarea și protejarea surselor de apă și furaje pentru a nu fi supuse înghețului.

— Evitarea administrării de furaje (silozuri sau rădăcinoase) înghețate care pot provoca avorturi sau alte afecțiuni grave.

— Evacuarea și depozitarea dejecțiilor, a gunoiului, în platforme sau stații de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.

— Asigurarea de facilități pentru depozitarea cadavrelor și a altor deșeuri de origine animală destinate distrugerii la unitate specializată.

— Transportul animalelor și păsărilor să se efectueze numai dacă sunt asigurate mijloace de transport echipate corespunzător și care să le protejeze de intemperii.

— Să comunice medicului veterinar intenția de introducere sau scoaterea de animale în / din exploatație și a altor mișcări interne de animale.

— Să anunțe urgent, medicul veterinar arondat despre apariția unor modificări în starea de sănătate a animalelor și păsărilor din exploatație.

— Să colaboreze cu serviciile veterinare pentru efectuarea acțiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, planificate pentru această perioadă.(Sursa: amosnews.ro)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise