Recomandări pentru colectarea şi vânzarea laptelui de oaie

116

turma_oiCreșterea ovinelor reprezintă o tradiție multiseculară, fiind activitatea de baza a unui însemnat număr de crescători de animale, această specie oferind activități tradiționale privind prelucrarea unor produse din lapte, carne, lână cu un pronunțat caracter specific local sau regional (brânzeturi, specialități din carne de oaie, articole de îmbrăcăminte, obiecte artizanale, instrumente pentru prelucrarea produselor (ustensile de inventar ale stânii, ateliere de cojocărie, confecționarea pălăriilor tradiționale, ateliere pentru țesături, etc), potrivit unui comunicat al medicilor veterinari din Sibiu.

Avantajele economice (materiale și financiare) pe care le oferă această specie de animale, a determinat ca în ultimii 20 ani dinamica efectivelor totale și de oi mame, existente în gospodăriile populației să aibă o evoluție constantă, cu unele creșteri naturale prin menținerea în efectiv a mieluțelor pentru înlocuirea reformelor, sau a animalelor vândute în viu, sacrificate, moarte, dispărute, etc), față de alte specii de animale care se cresc în țara noastră (bovine, cabaline, porcine).

Datorită condițiilor geo-climaterice efectivele de ovine sunt crescute și exploatate în marea parte a anului (cca 200 — 230 de zile, în funcție de intemperii) pe pajiștile naturale ,respectiv, pășuni și fânețe, fiind comasate în turme (cârduri) cu un efectiv de ovine pe turmă, diferențiat în funcție de suprafața de teren pășunabil, categoria de animale, numărul de proprietari care participă la formarea turmei, de distanța față de localități și alte criterii care sunt stabilite de crescătorii din localitatea de origine a ovinelor.

La această dată un procent însemnat de crescători de ovine, exploatează această specie pentru producția de lapte care este utilizat, în exploatații sau în unități specializate, cu precădere la obținerea brânzeturilor, mai ales tip telemea, caș, brânzeturi frământate, urdă, sau cașcaval, produse la care se realizează un randament foarte bun.

Caracteristice laptelui de oaie sunt reprezentate de conținutul ridicat în substanțe proteice, 5,7%, în cazeină, 4,6%, lactalbumină / lactoglobulină 1,1%, lactoză 4,5%. Conținutul de calciu din laptele de oaie este între 162 și 259 mg/100g, este bogat în grăsimi 6,7%, iar aportul de fosfor, sodium, magneziu, zinc, fier și grupul de vitamine B, este însemnat.

O condiție esențială pentru realizarea unui spor de efective și implicit de produse animaliere scontate, cantitativ și calitativ, o constituie starea de sănătate a animalelor, condiție care constituie o preocupare importantă a serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în perspectiva prevenirii bolilor transmisibile la animale, protejarea populației de bolile transmisibile de la animale la om, protecția și bunăstarea animalelor, asigurarea pieței de consum cu produse animaliere cu origine cunoscută și salubre, activități care se desfășoară în contextul unui larg cadru legislativ specific.

În baza responsabilităților ce le revin și pentru a asigura un sprijin concret și eficient crescătorilor de ovine, serviciile sanitare veterinare, oferă o serie de servicii cu referire la:

— Asigurarea bazei umane și materiale necesare pentru efectuarea acțiunilor sanitare veterinare de prevenire și combatere a bolilor la animale.

— Implementarea legislației privind identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor.

— Supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor, prin examene clinice și inspecții la exploatațiile comerciale și în exploatațiile nonprofesionale de la gospodăriile populației.

— Măsuri de supraveghere a unor boli transmisibile, prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale în acest scop.

— Monitorizarea circulației animalelor, a produselor, a subproduselor de origine animală, a medicamentelor și a produselor biologice.

— Despăgubirea proprietarilor de animale în vederea lichidării rapide a unor focare de boli transmisibile la animale.

Realizarea acestor acțiuni, care în principal sunt în interesul crescătorilor de animale, nu pot fi eficiente decât printr-o colaborare permanentă între crescătorii de animale, asociațiile de profil și medicii veterinari, respectându-se cu strictețe legislația din domeniu.

De reținut că legislația în vigoare sprijină crescătorii de ovine care doresc să valorifice producția primară, sau produsele obținute prin procesarea producției primare, însă cu obligația să solicite D.S.V.S.A. județene, document de înregistrare pentru vânzare cu amănuntul, document care stabilește: codul producătorului, produsele care se valorifică, cantitatea, locul de comercializare și aria de distribuție.

Această înregistrare este necesară pentru a se putea monitoriza și controla respectarea normelor și regulilor de igienă, trasabilitatea și siguranța alimentelor, de către toți crescătorii de ovine care produc, procesează, depozitează și comercializează lapte și produse din lapte de oaie, în scopul protejării sănătății publice.

În condițiile în care crescătorii de ovine sunt înregistrați la D.S.V.S.A. județeană, cu centrul de prelucrare a laptelui integrat în exploatație sau independent și implicit pentru vânzare cu amănuntul, aceștia pot să comercializeze produsele din lapte de oaie la consumatorul final, la alte unității autorizate, în piețe agroalimentare de pe întreg teritoriul Romaniei, precum și cu ocazia expozițiilor, târgurilor sau alte manifestări organizate de diferite autorități sau organizații profesionale în cadrul legal, respectând următoarele:

— Laptele, materie primă, să fie obținut de la animale sănătoase, în condițiile respectării normelor de igienă.

— Producătorul să dețină:

* document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă și sau vânzare cu amănuntul, eliberat de D.S.V.S.A județeană,

* certificat (adeverință) de producător eliberat de primăria din localitate vizat de asociația profesională și/sau medicul veterinar oficial,

* fișa de sănătate a animalelor vizat de medicul veterinar,

* carnet de sănătate a producătorului cu viza medicului uman.

— Să respecte condițiile de igienă privind transportul, depozitarea și comercializarea acestor produse,

— Produsele să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului /culorii, mirosului, gustului ori consistenței,

— Produsele să nu fie contaminate cu diferite impurități, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ori improprii pentru produsele respective;

— Să ofere consumatorului date privind identitatea producătorului, sortimentul de produs, data obținerii, valabilitatea, înscrise pe o etichetă atașată pe ambalaj, cutia de plastic sau putina pentru brânzeturi.

Anual medicii veterinari oficiali și cu liberă practică, împuterniciți, verifică în teren situația concretă la nivel de localități și stâni constituite, modul de producerea și valorificare a laptelui de oaie și a derivatelor rezultate prin procesare, motivat de necesitatea implementării legislației specifice în această activitate, având în vedere și faptul că produsele obținute din laptele de oaie sunt solicitate de mulți consumatori în cadrul județului, respectiv, pe teritoriul național, în spațiul intracomunitar și la export.

Citește și
1 Comentariu
  1. Tiberiu Cazacioc spune

    Iaurt de oaie? De unde?

Cmentariile sunt închise