Răspunsul MADR la atacurile presei legate de darea în folosință gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare

18

danielconstantiniri

Oficialii din Ministerul Agriculturii au răspuns luni, 2 septembrie, printr-un comunicat de presă atacurilor dintr-un cotidian național. În document, aceștia au precizat că:

În legătură cu informaţiile apărute astăzi, 2 septembrie 2013, în mass-media privind aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, facem următoarele precizări:

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt compuse din:

  • amenajări de irigaţii,
  • amenajări de desecare-drenaj,
  • amenajări de combatere a eroziunii solului şi construcţii de apărare împotriva inundaţiilor.

Până în acest an, când a fost modificată legislaţia, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare primeau în proprietate, cu titlu gratuit, infrastructura de îmbunătăţiri funciare, fără nici o obligaţie ulterioară.

I. Amenajările de irigaţii

Infrastructura de irigaţii preluată gratuit de la A.N.I.F., a fost devastată, amenajările respective devenind nefuncţionale (din cele 1.019 staţii predate organizaţiilor astăzi sunt funcţionale doar 517). Conform vechii legislaţii nu se putea lua nici o măsură împotriva distrugerii sistemului naţional de irigat.

În acest an a fost aprobată OUG nr. 79/2013 care prevede ca: infrastructura de IF, aparţinând domeniului privat al statului (numai amenajările de irigaţii) se transmite, la cerere, cu titlu de comodat, pe o perioada de 5 ani. Modificările de legislaţie din acest an au în vedere realizarea investiţiilor în amenajările de irigaţii predate organizaţiilor.

Odată cu semnarea protocolului, organizaţia trebuie să constituie în favoarea A.N.I.F. o garanţie de 10% din valoarea patrimoniului preluat, garanţie care poate fi reţinută, dacă după 5 ani organizaţia nu-şi respectă angajamentul luat.

II. Amenajările de Desecare-Drenaj

Desecarea terenurilor agricole se realizează printr-o reţea decanale deschise şi constă în eliminarea apelor de suprafaţă provenite din precipitaţii abundente, topirea zăpezii, prin scurgeri de pe terenurile învecinate mai înalte.

Reţeaua de drenaj este o construcţie hidrotehnică destinată eliminării apei în exces de pe un teren agricol.

Orice organizaţie de Desecare-Drenaj, constituită conform legii, poate solicita dreptul de folosinţă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare atâta timp cât aceasta se găseşte în domeniul public al statului. Această prevedere este prezentă atât în Codul Civil cât şi în HG 1.872/2005.

Infrastructura de Desecare-Drenaj nu se predă unei singure societăţi ci tuturor agricultorilor din amenajarea respectivă.

Organizaţia de Desecare-Drenaj trebuie să constituie, în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, o garanţie în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise.

Această prevedere nu a existat până în acest an, când legislaţia a fost modificată.

Citește și

Cmentariile sunt închise