29 noiembrie 2021 - 22:37

PRUDENTA SAU IGNORANTA? BENEFICIARII SCHEMELOR FEGA SI FEADR NU S-AU INGHESUIT LA UNITATILE BANCARE

În ciuda faptului cã, din cauza productiilor mici din acest an, s-ar putea sã nu aibã bani pentru pregãtirea anului agricol 2019, fermierii nu au apelat încã la credite agricole. Astfel de credite, garantate prin subventiile pe care le au de primit si o dobândã de RON-ROBOR 6M Â maxim 2%, le sunt la îndemânã, dupã ce Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a încheiat conventii cu 16 institutii bancare si non-bancare în vederea eliberãrii de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de platã implementate în cadrul Campaniei 2018.

Luna trecutã, APIA a anuntat fermierii beneficiarii schemelor de platã implementate in cadrul Campaniei 2018 cã pot beneficia de credite agricole pentru finantarea activitãtilor curente, credite garantate prin subventiile pe care le vor primi incepand cu sfarsitul anului. Dat fiind cã recoltele se anuntã a fi foarte slabe, atat cantitativ, cat si calitativ, din cauza secetei si, mai nou, a inundatiilor sau grindinei, s-ar fi crezut cã fermierii se vor inghesui sã acceseze astfel de credite. Asta cu atat mai mult cu cat, conform conventiilor incheiate de APIA cu institutiile bancare si non-bancare, dobanda aferentã este de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. Nu a fost insã asa, centrele APIA din intreaga tarã au eliberat, in perioada 21-28 iunie, un numãr de doar 66 adeverinte, in numãr egal beneficiarilor schemelor de platã finantate din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA) si celor ai schemelor de platã finantate din Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã (FEADR). În caz, de nevoie, fermierii pot in continuare apela la astfel de credite la una din cele 16 institutii bancare si non-bancare cu care APIA are conventii incheiate in acest sens. În acest scop, APIA elibereazã la cerere adeverinte pentru beneficiarii schemei de platã unice pe suprafatã, platã redistributivã, mãsuri compensatorii de dezvoltare ruralã (Mãsura 10, Mãsura 11 si Mãsura 13), implementate in cadrul Campaniei 2018. ‘La solicitarea scrisã a fermierului, Agentia elibereazã o adeverintã prin care confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã pentru anul 2018 solicitand sprijin pentru schema de platã unicã pe suprafatã, plata redistributivã, si/sau pentru mãsuri compensatorii de dezvoltare ruralã. De asemenea, prin adeverintã se confirmã, la data emiterii acesteia, suprafata determinatã pentru platã pentru schemele care fac obiectul conventiei, cã s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, dupa caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de platã care fac obiectul conventiei si cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la platã pentru aceste scheme, indeplinind conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu legislatia in vigoare. Valoarea creditului poate fi de panã la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverintei eliberate de APIA. Aceste credite acordate d ebãnci fermierilor sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFNSA si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii IFNSA’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. ‘În ce priveste comisioanele practicate de institutiile finantatoare, APIA atrage atentia fermierilor care doresc sã acceseze credite pentru finantarea capitalului de lucru in vederea desfãsurãrii activitã tilor curente, sã analizeze cu atentie sporitã solutiile de finantare propuse de institutiile financiarbancare si nebancare in ceea ce priveste costul acestora, astfel incat sã aleagã modalitãtile de finantare care rãspund cel mai bine necesitãtilor proprii. Toate conventiile incheiate intre APIA, institutiile bancare si nebancare si FGCR/ FNGCIMM se posteazã pe site-ul institutiei, la adresa: www.apia.org.ro, in sectiunea Conventii, Acorduri, Protocoale’, a adãugat direcotrul Arteni.