Protocol de cooperare reînnoit între APIA, APDRP și AIPA, din Republica Moldova

APIALuni, 11 martie 2013, a fost reînnoit la Chişinău, Republica Moldova, Protocolul Tripartit de Cooperare Interinstituţională între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) din România şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova.
Protocolul a fost semnat de Gheorghe Dorel Benu, director general APIA,  George Turtoi, director general APDRP şi Petru Maleru, director general AIPA.
Având în vedere rezultatele fructuoase ale cooperării din anii anteriori, concretizate prin organizarea unor serii de întâlniri, seminarii şi instruiri pentru experţii AIPA, cele 3 instituţii şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a continua cooperarea şi schimbul de experienţă şi bune practici, prin semnarea unui nou protocol de colaborare. Acesta marchează cel de-al treilea an de cooperare inter-instituţională, ca urmare a semnării primului acord de cooperare între cele trei părţi în anul 2010.
În cadrul protocolului, APIA şi APDRP vor acorda asistenţă AIPA în procesul de stabilire a unor politici, practici şi proceduri uniforme în domeniul stimulării investiţiilor în sectorul agricol.
APIA va acorda sprijin AIPA la crearea şi stabilirea modului de administrare a Registrului Fermierilor, va contribui la perfecţionarea competenţelor AIPA prin instituirea şi dezvoltarea unor forme, mecanisme şi proceduri clare şi eficiente de intervenţie în agricultură, va acorda sprijin la implementarea şi perfecţionarea sistemului de management şi control intern, în scopul asigurării unei gestiuni eficiente a fondului de subvenţionare în cadrul AIPA, va aprofunda colaborarea în domeniul instruirii personalului, atât a celui din aparatul central, cât şi a celui din oficiile teritoriale, prin organizarea în continuare a şcolilor de vară/iarnă, în România şi în Republica Moldova.
Semnarea noului protocol de cooperare reconfirmă dinamica accentuată a raporturilor româno – moldovene în domeniul agriculturii, continuând seria schimburilor de experienţă şi bune practici iniţiate şi derulate în cursul anilor precedenţi între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova.

Citește și

Comentariile sunt închise