25 septembrie 2021 - 23:48

Protejati-va animalele de furtuni si inundatii! Cateva sfaturi utile

Furtunile și inundațiile din ultima vreme au provocat pagube imense în gospodăriile și fermele din mai multe județe. În aceste condiții, fermierii români trebuie să știe cum să-și protejeze fermele și animalele în fața acestor pericole. Medicul veterinar Viorel Ioan Penţea, Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prezintă câteva măsuri care trebuie luate de fermieri pentru protejarea animalelor şi a păsărilor în caz de inundaţii.

Informarea medicului veterinar arată că în condiţiile avertizărilor de fenomene meteorologice extreme, ploi torenţiale, furtuni, căderi de grindină, care pot provoca şi inundaţii, în diferite zone ale ţării, fenomene care afectează și sănătatea animalelor, prin declanşarea de afecţiuni specifice intemperiilor sau de boli transmisibile, medicii veterinari avertizează crescătorii de animale, precum şi autorităţiile locale cu privire la obligaţia de a implementa măsuri de profilaxie generală, de profilaxie specifică şi de ecarisare a teritoriului pentru prevenirea şi limitarea posibilelor îmbolnăviri la animale, sau apariția unor boli contagioase transmisibile la animale și de la animale la oameni, măsuri direcţionate cu responsabilităţi pentru:  protejarea sănătatăţii animalelor şi păsărilor, protecţia şi bunăstarea acestora  și protecţia mediului.

În domeniul protejării sănătăţii, protecţiei şi bunăstării animalelor sunt recomandate următoarele măsuri:

 • Monitorizarea exploataţiilor comerciale şi a exploataţiilor nonprofesionale din gospodăriile populaţiei care dețin animale şi păsări, verificându-se starea clinică de sănătate, efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii prevăzute pentru această perioadă, sau acţiuni de necesitate, (acţiuni de supraveghere prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, în special vaccinarea contra antraxului, examinarea sortimentelor de furaje şi a apei potabile)
 • Verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică; (în special la fermele cu porci şi păsări)
 • Asigurarea unor locuri şi spaţii prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale şi mutarea acestora din gospodăriile afectate de inundaţii în zone sigure, unde să fie asigurate condiţii de adăpostire, hrană, adăpare şi îngrijire.
 • Circulaţia animalelor în judeţ şi în afara judeţului să se facă numai dacă este strict necesar şi numai cu aprobarea şi sub supravegherea serviciilor veterinare locale sau judeţene, după caz.
 • Administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;
 • Deţinătorul de animale şi păsări, are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar din localitatea respectivă, de orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi modificări comportamentale,
 • Verificarea stocurilor de produse alimentare de origine animală şi de apă potabilă, existente în unităţiile de profil, sau la sursă în cazul apei, sub aspectul calităţii şi a salubrităţii, precum şi stabilirea unor măsuri corective, după caz.
 • Asigurarea stocurilor de materiale sanitare, medicamente, produse biologice şi dezinfectante pentru situaţii de urgenţă.

În domeniul protecţiei mediului, Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu are următoarele recomandări:

 • Coordonarea activităţii, prin implicarea autorităţiilor locale și a fermierilor pentru colectarea cadavrelor şi dirijarea lor la unitatea de distrugere, sau incinerare.
 • Curăţirea şi dezinfecţia zonelor de unde s-a retras apa şi au fost colectate cadavre de animale.
  Verificarea condiţiilor de manipulare, colectare, păstrare şi transport a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
 • Colaborarea servicilor sanitare veterinare cu alte autorități locale implicate şi cu asociaţiile crescătorilor de animale şi asociaţii pe produse, pentru implementarea măsurilor stabilite pentru astfel de calamități naturale.

De asemenea, situaţiile deosebite pot fi comunicate la unităţile sanitare veterinare, sau la comandamentele locale, constituite, pentru a se putea interveni operativ şi eficient cu personal de specialitate, precizează dr. Viorel Ioan Penţea, Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu.