Proiectul „Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, analizat la Iași

inundatiedd

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad organizeaza azi  la Iași şedinţa Comitetului de Bazin Prut – Bârlad.  La sedința Comitetului de Bazin participă  presedinți ale Consiliilor Județene Botoșani, Iași, Vaslui, Galați , primari din spațiul hidrografic Prut-Bârlad, reprezentanți ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și ONG-uri.

Tema principală dezbătută va fi realizarea ”Hărților de Hazard și de Risc la inundaţii”.

Realizarea hărților de hazard și de risc la inundații va facilita actualizarea Planului de apărare împotriva inundațiilor în spațiul hidrografic Prut-Bârlad, având astfel un impact benefic major asupra activităților socio-economice. Hărțile de hazard și de risc la inundații pot ajuta la planificarea şi dezvoltarea localităților, prin identificarea zonelor cu risc ridicat și amplasarea proiectelor de dezvoltare în funcție de aceste zone.
Prin finalizarea harţilor de hazard și de risc la inundații se promovează o puternică conștientizare a riscului real la inundații. Astfel se pot identifica cu exactitate și rapiditate zonele critice doar printr-o interogare rapidă a bazei de date. Prin identificarea obiectivelor cu risc la inundații, campaniile de conştientizare pot fi folositoare în caz de risc maxim. Se are în vedere atât creşterea gradului de conştientizare a procedurilor în situații de urgență cât și promovarea implementării măsurilor de protecție împotriva inundațiilor.
Utilizarea modelelor hidraulice calibrate și actualizarea permanentă a bazei de date va permite luarea deciziilor în timp real în managementul riscului la inundații.
Proiectul „Hărţi de hazard şi de risc la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad” a beneficiat de finanţare de la Uniunea Europeană, prin POS Mediu. Valoarea totală a proiectului a fost de 25.367.640,00 lei (fără TVA), din care 80% reprezintă finanţare europeană şi 20% cofinanţare de la bugetul de stat
.