Proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole către persoane fizice străine, modificat

11

furtunaffgg

După ce a publicat proiectul de lege privind vânzarea terenurilor agricole între persoane fizice la începutul acestei luni, Ministerul Agriculturii a postat o nouă variantă, care ţine cont doar de o parte din recomandările făcute de fermieri.

Una dintre principalele modificări suferite de proiectul de act normativ se referă la faptul că și cetăţenii din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia beneficiază de aceleaşi drepturi ca și cetățenii Uniunii Europene atunci când vor să cumpere direct teren agricol în extravilan în România, din 2014.

O altă modificare importantă se referă la reducerea perioadelor privind parcurgerea anumitor proceduri. Iniţial, se prevedea că proprietarul trebuie să notifice primăria pe raza căreia se află terenul asupra intenţiei de vânzare în scris, iar funcţionarii instituţiei urmau să publice anunţul la sediu în termen de 15 zile şi să îl lase la avizier pentru 90 de zile.

În noua formă a proiectului de lege privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan între persoane fizice se prevede că anunţul de vânzare va fi afişat în cel mult 3 zile de la primirea notificării privind vânzarea şi că va rămâne la avizier doar 30 de zile.

Totodată, Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, care va fi înfiinţată pentru a gestiona tranzacţiile cu terenuri agricole, trebuie să verifice dacă potenţialii cumpărători au sau nu drept de preemţiune şi dacă îndeplinesc condiţiile impuse prin acest proiect de lege pentru a achiziţiona teren agricol în extravilan, în termen de 5 zile. Iniţial, era prevăzut un termen de 15 zile.

Au fost modificate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cumpărător. Astfel, arendaşii pot avea drept de preemţiune dacă au lucrat terenul, în baza unui contract de arendă încheiat pe o perioadă de cel puţin un an înainte ca proprietarul să publice anunţul de vânzare.

De asemenea, a fost eliminat paragraful referitor la faptul că un teren agricol care a stat la baza înființării unei asociații a udătorilor nu putea fi vândut fără acordul adunării generale a asociației și a proprietarului sistemului de irigații de pe acel teren. În schimb, au fost menținute prevederile conform cărora persoanele fizice nu mai pot dobândi mai mult de 100 de hectare după intrarea în vigoare a legii și cea care se referă la faptul că tinerii fermieri beneficiază de drept de preemțiune în limita a 40 de ani. (Sursa: ne-cenzurat.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise