19 octombrie 2021 - 18:46

Proiect de hotărâre pentru acordarea de ajutoare excepţionale fermierilor din zootehnie

DSCN4349Proiectul de hotărâre privind distribuirea sumei stabilite pentru acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, se află în DEZBATERE PUBLICĂ pe site-ul MADR.

Actul prevede următoarele:

Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este echivalentul în lei a 11.145.958 euro, calculat la rata de schimb din data de 17 octombrie 2015.

Sprijinul financiar este destinat fermierilor din sectorul laptelui și produselor lactate și cel al cărnii de porc.

Suma prevăzută se distribuie după cum urmează:

a) echivalentul in lei a 8.773.154 euro pentru sectorul laptelui și produselor lactate;

b) echivalentul in lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de creștere a porcinelor.

În sectorul laptelui și produselor lactate, echivalentul în lei a sumei se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, respectiv dețin cotă de livrări la data de 31 martie 2015;

b) sunt în activitate, respectiv au încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitării, cu un prim – cumpărător, şi dețin cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent contractului;

c) producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone lapte în anul de cotă 2014- 2015.

Beneficiază de ajutorul financiar  şi producătorii agricoli care, pe parcursul anului de cota 2014/2015 si până la data solicitării acestuia, au intrat în posesia exploatațiilor prin:

a) transferul definitiv al exploataţiei;

b) transfer definitiv între rude de gradul I sau între soţi, transferul definitiv prin trecerea de la o formă de organizare la alta, prin fuziunea sau divizarea exploataţiilor persoanelor juridice, prin fuziunea unor exploataţii aparţinând aceluiaşi proprietar, după caz.

Ajutorul financiar prevăzut se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin exploatații autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creșterea și îngrășarea porcinelor, înregistrate în RNE;

b) au livrat direct sau prin terți și au clasificat porci în abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015.