Proiect referitor la analiza resurselor, nevoilor şi aşteptărilor locale din comunităţile rurale clujene

38

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

AgroTransilvania Cluster, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj şi al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca derulează, începând cu luna septembrie 2013, un studiu de analiză a resurselor, nevoilor şi aşteptărilor comunităţilor locale clujene, în scopul integrării acestora în strategia regională agricolă pentru perioada 2014-2020.

Studiul beneficiază de expertiza internaţională a Proiectului ERASMUS MUNDUS MSc Food Identity şi constă în parcurgerea concomitentă a mai multor etape considerate a fi extrem de importante: derularea de interviuri în fiecare localitate având ca grup ţintă autorităţile executive ale administraţiei publice locale precum şi reprezentanţii mediului de afaceri din domeniul agro-alimentar, etapă ce urmează a fi derulată în cursul lunii septembrie 2013; colectarea de informaţii de la cât mai mulţi cetăţeni, pe baza unor chestionare auto-administrate ce urmează a fi completate de orice cetăţean clujean interesat; consultarea factorilor de decizie locali.

În vederea derulării cu succes a celei de a treia etape, consiliile locale din judeţ urmează să includă pe agenda următoarelor şedinţe ale forurilor deliberative locale dezbaterea şi aprobarea informaţiilor solicitate prin proiect, urmând să transmită echipei de proiect o poziţie oficială ce urmează a fi inclusă în studiu. Informaţiile cele mai relevante ce urmează a fi colectate de la nivelul fiecărei localităţi se referă la domeniul agricol şi turistic, fiind vizate în principal: resursele agricole şi turistice ale localităţii neutilizate în momentul de faţă; viziunea proprie a autorităţilor locale în ceea ce priveşte modalitatea optimă de dezvoltare a localităţii; priorităţile de dezvoltare pe care autorităţile locale le-ar implementa în situaţia în care ar dispune de resursele necesare şi, nu în ultimul rând, proiectele pe care administraţiile locale intenţionează să le implementeze, cu precizarea surselor de finanţare, a valorii estimate a proiectului, perioadei de implementare etc.

Informaţiile colectate prin intermediul proiectului urmează a fi utilizate în vederea conceperii şi implementării unei strategii unitare în domeniul agro-alimentar, strategie menită să determine nevoile reale din domeniu şi să ierarhizeze priorităţile de investiţii şi de implicare în proiecte de atragere de fonduri la nivelul administraţiei judeţene.

Citește și

Cmentariile sunt închise