Proiect pentru stimularea dezbaterilor pe tema materiilor prime, lansat la Bruxelles

paper work

În perioada 28-29 noiembrie 2013,  la Bruxelles,  va  avea loc Conferinţa de Deschidere a proiectului COBALT, la care Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România  este partener alături de Universitatea de Afaceri din Viena (Austria), Institutul Ecologic Gemmeinnutzige Gmb (Germania), Universitatea Tehnologică din Lulea (Suedia), Departamentul de Inginerie a Mediului şi Resurselor Naturale și TECNOMA, S.A.  (Spania), Bio Intelligence Services (Franţa)

COBALT este un proiect european care îşi propune să reunească reprezentanţi ai industriei, ai societăţii civile, entităţi din domeniul cercetării şi autorităţi publice pentru a stimula o dezbatere eficienţa pe tema materiilor prime.

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea conştientizării, a învăţării şi a transferului de cunoaştere în domeniul utilizării sustenabile a materiilor prime şi se concentrează asupra identificării celor mai bune metode de a pune în practică viitoarele activităţi de inovare. Proiectul va explora modul în care nevoile industriei europene şi ale societăţii civile pot fi abordate simultan.

Vor fi abordate problematici precum siguranţa resurselor sau managementul materiilor prime. Obiectivele proiectului COBALT se concentrează în jurul  stimulării schimbului dintre diferite grupuri interesate de utilizarea sustenabila a materiilor prime, cu un focus special asupra industriei şi a organizaţiilor societăţii civile şi va cauta modalităţi optime de a dezvolta managementul materiilor prime.

Prin intermediul proiectului vor fi sprijinite universităţile, întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a dezvolta iniţiative de cercetare în domeniul geologiei,  vor fi identificate deficienţe şi vor fi găsite modalităţi optime pentru a le depăşi. De asemenea, vor fi stimulate parteneriatele între întreprinderile mici şi mijlocii şi organizaţiile societăţii civile.

Conferinţa Europeană de deschidere va facilita dezbaterea asupra provocărilor prezente la nivelul managementului sustenabil al materiilor prime în lumea contemporană.

Pe parcursul proiectului vor avea loc trei dialoguri europene şi trei dialoguri regionale, care vor crea oportunitatea abordării în profunzime a temelor specifice problematicii proiectului. Evenimentele regionale vor avea loc în Bucureşti, în noimebrie 2014 şi în alte oraşe din  Peninsula Iberică şi Regiunea Marii Nordului.

Prezenţa Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România  în cadrul proiectului COBALT este o şansă pentru schimbarea de mentalitate din România în domeniul utilizării sustenabile a materiilor prime şi pentru conştientizarea importanţei  problematicii proiectului pentru dezvoltarea unei economii aflate în acord cu exigenţele lumii contemporane.