Proiect de sprijin a persoanelor vulnerabile din mediul rural pe piaţa muncii

32

casa_paieCamera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează în data de 29 mai 2015, cu începere de la ora 1100, în Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT din P-ța Victoriei nr.3, conferința de lansare a Proiectului ‘CASE – Competențe Antreprenoriale Sociale’, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ‘Promovarea incluziunii sociale’, Domeniul major de intervenție 6.1 ‘Dezvoltarea economiei sociale’.

Proiectul este derulat de CCIAT în parteneriat cu S.C. GAPA SRL, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea — parteneri naționali și Associazione Gruppo Euroconsult — partener transnațional.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

Proiectul vizează îmbunătățirea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la piața muncii din Regiunile Vest și Sud-Est, atât în economia socială cât și în economia formală.

În cadrul proiectului, vor fi create 7 structuri de economie socială (SES-uri), dintre care 5 în mediul rural. Astfel, este susținută integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor excluse social — familii cu mai mulți copii, familii monoparentale, femei în situații de risc, persoane care au părăsit timpuriu școala, persoane care locuiesc în comunități izolate, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilități — prin generarea a 34 de locuri de muncă specializate pe servicii generatoare de profit.

Proiectul asigură acces gratuit la servicii de consiliere și orientare profesională pentru 240 de persoane cât și de formare profesională pentru 186 de persoane expuse riscului de excluziune socială, în scopul integrării sau reintegrării acestora pe piața muncii.

Tot ca activități gratuite în cadrul proiectului, se vor organiza două târguri de joburi în domeniul economiei sociale, două caravane ale inovării sociale, o Gală a Excelenței în antreprenoriat social și un schimb transnațional de bune practici.

Citește și

Cmentariile sunt închise