Proiect de lege aprobat de Guvern: Costul eliberarii unui certificat energetic este estimat intre 250 si 600 de lei

14

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru modificarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. “Scopul proiectului de lege este acela de a oferi o protecţie specială persoanelor care beneficiază de o locuinţă, în sensul că este informată în legătură cu performanţa energetică a clădirii pe care doreşte să o cumpere sau să o închirieze. Costul eliberării unui certificate energetic este estimat între 250 şi 600 de lei, în funcţie de suprafaţa clădirii sau apartamentului”, a spus Dan Suciu.

Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezentării certificatului de performanţă energetică la vânzarea-cumpărarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire existente (precum apartamentele din blocurile de locuinţe), precum şi prezentarea acestuia la recepţia de terminare a lucrărilor, în cazul clădirilor noi.

De asemenea, se va introduce obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp. Începând cu 9 iulie 2015, va fi obligatorie afişarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp.

Alte elemente de noutate

    Obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente;
    Obligativitatea investitorilor şi proiectanţilor de a lua toate măsurile ca, începând cu 31 decembrie 2020, consumul de energie al clădirilor să fie aproape egal cu zero;
    Realizarea băncilor de date specifice eficienţei energetice în clădiri, în vederea fundamentării planurilor naţionale de economisire a energiei şi de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie, etc.;
    Instituirea, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a controlului certificatelor de performanţă energetică, a rapoartelor de audit energetic şi a rapoartelor de inspecţie ale sistemului de încălzire şi/sau climatizare;
    Stabilirea faptelor care sunt considerate contravenţii şi modalitatea de sancţionare a acestora.

Proiectul transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/31/UE, obligaţie pe care o au toate statele membre până la 9 iulie 2012. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă şi va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În vederea elaborării certificatelor de performanţă energetică a clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale  în calitate de autoritate competentă, a organizat atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, până în prezent fiind atestaţi peste 1.300 de specialişti.

Citește și

Cmentariile sunt închise