Proiect de HG pentru acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea daunelor produse de calamitățile din 2014

20

inundatiissReprezentanții ministerului Agriculturii au postat pe site-ul propriu o propunere de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal.

Beneficiari schemei de ajutor de minimis vor fi, potrivit documentului menționat,  întreprinderile/întreprinderile unice care exploatează culturi agricole/culturi în spaţii protejate/plantaţii pomicole/viticole, şi care îndeplinesc o serie de condiții.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar este următorul:

a) grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiţă, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaica – 335 lei/ha;

b) legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha;

c) cartof – 700 lei/ha;

d) plantaţii pomicole – 1.200 lei/ha;

e) plantaţii viticole – 500 lei/ha;

f) sfeclă de zahăr – 400 lei/ha;

g) lucerna, muştar, tutun – 250 lei/ha;

h) căpşuni – 300 lei/ha;

i) culturi în spații protejate – 610 lei/ha.

Sprijinul financiar  se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de suprafaţa/suprafeţele cu care este înscris în procesul-verbal de constatare a pagubelor.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzută de prezenta hotărâre sunt de 28.229,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul  2015. Citiți întreg documentul aici.

Citește și

Cmentariile sunt închise