20 octombrie 2021 - 23:42

Programul de valorificare a terenurilor degradate, discutat joi

poluareaProgramul de valorificare a terenurilor degradate sau improprii culturilor agricole și utilizarea lor la înființarea de culturi energetice, dar și Legea culturilor energetice și a biomasei, constituie două subiecte ce vor fi dezbătute, joi, la conferința ‘Competitivitate, inteligență și valoare adăugată prin servicii private – Servicii Energetice – Biomasa, resursă și bogăție a României’, organizată de Patronatul Serviciilor Private din România.

Aflat la cea de-a II-a ediție, evenimentul își propune, pe de o parte, să aducă în prim plan preocupările autorităților în ceea ce privește promovarea și aplicarea politicilor publice capabile să ducă la valorificarea biomasei, în conformitate cu strategia de creștere a competitivității, Planului Național pentru utilizarea biomasei și PNDR 2010 și, pe de altă parte, să asigure cadrul formal pentru dezbaterea unor teme de actualitate pentru sectorul energetic.

Pe agenda discuțiilor se află teme precum programul de valorificare a terenurilor degradate sau improprii culturilor agricole și utilizarea acestor terenuri pentru înființarea de culturi energetice, adoptarea unei Strategii Energetice care să stabilească obiectivele legate de valorificarea biomasei, valorificarea fondurilor UE — Buget 2014-2020, referitor la Axa prioritară 6, Obiectivul specific 6.1 (creșterea producției de energie din resurse regenerabile, mai puțin exploatațiile — biomasa, biogaz și geotermal), coordonarea eforturilor investiționale în domenii transversale: agricultură/mediu/energie/dezvoltare regională/locuri de muncă, aprobarea unor norme care să stimuleze/susțină investițiile în sistemele ce asigură utilizarea biomasei pentru producerea de energie termică, Legea culturilor energetice și a biomasei. (Sursa: AGERPRES)