Producţie-record de taxe la hectar. Românii ar putea plăti de două ori contribuţia la Sănătate

14

taransitractor

Proprietarii de terenuri agricole arendate, cei ai unor imobile închiriate vor plăti de la 1 ianuarie suplimentar impozitului pe venit o cotă de 5,5% contribuţie individuală de sănătate.

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial o ordonanţă de modificare a Codului Fiscal prin care de la 1 ianuarie 2014 se va percepe o contribuţie de asigurări de sănătate de 5,5% pe veniturile din chirii şi din cedarea folosinţei bunurilor.

Măsura reprezintă un angajament faţă de Fondul Monetar Internaţional şi a fost cuprinsă în ultima scrisoare de intenţie trimisă instituţiei internaţionale, în vederea semnării unui nou acord de tip preventiv.

Un sfert din venituri, iertate de contribuţie

În cazul în care înregistrează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a optat pentru plata impozitului pe venituri în sistem real sau în situaţia veniturilor din chirii, determinarea impozitelor de plată se va face de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) prin luarea în calcul a unei cote de 5,5%. Stabilirea obligaţiei de plată aferente va fi făcută de această instituţie. Cota de 5,5% se va aplica pe diferenţa dintre veniturile brute înregistrate şi o cotă de cheltuieli de 25%. Baza de calcul va fi cuprinsă între salariul minim brut pe ţară (800 de lei) şi cel mult 5 salarii medii brute naţionale.

Studiu de caz

În cazul plăţii impozitului pe venit de către arendaş prin reţinere la sursă, noua ordonanţă prevede obligaţia acestuia de a reţine şi contribuţia la sănătate (CASS) datorată de proprietarul terenului. Aceasta se va calcula tot prin aplicarea unei cote de 5,5% pe diferenţa dintre venituri şi o cotă forfetară de 25%. Vărsarea contribuţiei la Fisc se va face în acest caz de către arendaş.

Spre exemplu să luăm cazul unei persoane care deţine 2 hectare cultivate cu grâu. Un contract tipic conţine obligaţia arendaşului de a da proprietarului 800 de kilograme la hectar, adică aproximativ un sfert din producţie. Socotit la un preţ mediu de 0,5 lei pe kilogramul de grâu, proprietarul va încasa 800 de lei. Cota de 5,5% la sănătate se va aplica la 600 de lei, adică diferenţa dintre 800 de lei şi cota de 25%. În final, în acest caz se va plăti către stat o contribuţie de sănătate de 33 de lei pe două hectare cultivate cu grâu. Exemplul nu ia în calcul şi impozitul de 16% datorat statului sau impozitul local, cifrat la câteva zeci de lei pe hectar, în funcţie de localitate. (Integral pe ne-cenzurat.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise