Producţia ramurii agricole a scăzut cu 21,9% în 2012, comparativ cu anul precedent

12

tractor24

Institutul Naţional de Statistică face cunoscută apariţia lucrării „Valoarea producţiei ramurii agricole în anul 2012, pe produse şi grupe de produse”.

Lucrarea conţine date privind valoarea producţiei vegetale, animale şi de servicii agricole pentru anul 2012 şi a fost întocmită pe baza rezultatelor obţinute din cercetările statistice din domeniul agriculturii.

Principalele rezultate ale lucrării sunt următoarele:

În anul 2012, producţia ramurii agricole a scăzut cu 21,9% comparativ cu anul precedent.

Producţia vegetală a scăzut cu 30,6% şi producţia animală cu 0,6%, în timp ce producţia de servicii agricole a scăzut cu 4,8%.

În structura producţiei s-au produs modificări în sensul scăderii ponderii producţiei vegetale (62,5%), menţinăndu-se totuşi predominantă şi creşterii ponderii producţiei animale (36,7%). Ponderea producţiei de servicii agricole (0,8%) nu prezintă modificări semnificative fată de anul precedent.

Astfel, în anul 2012 comparativ cu anul 2011, ponderea culturilor de legume şi pepeni a crescut cu 5,2 puncte procentuale, iar a culturilor de plante de nutreţ cu 2,0 puncte procentuale, în timp ce ponderea culturilor de cereale şi de cartofi a scăzut cu 5,2 puncte procentuale, respectiv cu 4,7 puncte procentuale.

Structura valorică a producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, este diferită în cei doi ani.

Structura valorică a producţiei animale pe principalele grupe de produse prezintă mici diferenţe faţă de anul precedent.

La păsări şi porcine ponderea a crescut cu 2,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,2 puncte procentuale, iar la bovine şi la ovine şi caprine ponderea a scăzut cu 1,7 puncte procentuale, respectiv cu 0,5 puncte procentuale.

Citește și

Cmentariile sunt închise