Producerea legumelor în scop comercial

7

Producerea legumelor pentru consumul familial presupune cultivarea unui număr mare de legume pe o perioadă lungă a anului pe suprafețe stabilite în funcție de consumul estimat. În acest sistem, valorificarea legumelor pe piață se face în mod întâmplător.

Producerea legumelor în scop comercial este orientată spre limitarea la 1-2 produse legumicole de bază. Specializarea este esențială și duce la obținerea unor produse de calitate, dar nu rezolvă problema valorificării decât prin realizarea unor asociații de producători specializați care pot oferi un sistem propriu de desfacere „en gros”. În acest fel, se va putea controla, de către producători, chiar prețul de desfacere al legumelor.

Pentru a se realiza o cât mai bună corelare a producție cu cerințele pieții va trebui să se țina seama de următoarele aspecte:

– stabilirea legumelor pentru care condițiile de climă și sol corespund în cel mai ridicat grad;

– analiza ofertei de piață în funcție de cantitate și perioada de timp;

– analiza tendinței în ultimii ani pe piețele locale;

– analiza consumul de legume pe ultimii ani și eșalonarea lor în cursul anului;

– analiza nivelurilor de prețuri din ultimii ani;

– analizarea resurselor bănești de investiții (proprii, asociative, credite, fonduri europene, subvenții) pentru modernizare și orientare spre moduri intensive de producție;

– analizarea sortimentului de soiuri și hibrizi de legume, care se bucură de cea mai mare căutare pe piață;

– realizarea de contracte ferme cu firmele specializate în desfacere;

– participarea la asociații de producție și valorificare eficiente pentru producătorii de legume;

– colaborarea cu specialiștii din extensia agricolă pentru îndrumare tehnologică, economică și managerială. (www.gazetadeagricultura.info)

Citește și

Cmentariile sunt închise