Producătorii de cartofi vor primi două milioane de lei pentru culturile afectate de putregai, în 2012

37

cartofimucegMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pune la bătaie două milioane de lei din bugetul său pe anul acesta pentru a-i despăgubi pe producătorii de cartof care au avut probleme în 2012 cu putregaiul inelar și cu cel brun.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, se are în vedere stimularea producției autohtone de cartofi de sămânță și cartofi consum, precum și obținerea unor producții de calitate superioară prin aplicarea corectă a măsurilor de control în cazul depistării organismelor dăunătoare.

Tot în proiectul de Hotărâre de Guvern, Ministerul Agriculturii confirmă că analizele de laborator efectuate în 2012, cu ajutorul cărora a fost confirmată prezența organismelor de carantină putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi și putregaiul brun al cartofului au fost finalizate.

„(…) Analizele de laborator aferente recoltei anului 2012, prin care s-a confirmat prezența organismelor de carantină Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (putregaiul inelar al tuberculilor de cartofi) şi/sau Ralstonia solanacearum (putregaiul brun al cartofului), au fost finalizate.

Valoarea ajutorului financiar pentru recolta anului 2012 este în sumă de: 2000 mii lei. Această sumă se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014”.

În proiectul de act normativ, oficialii MADR enumără inclusiv beneficiarii care ar urma să primească ajutorul de stat: „(…) Producătorilor agricoli, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, şi care deţin suprafeţe de teren insamantate cu samanta de cartof certificata conform legislaţiei în vigoare, în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror productie a fost afectata de organismele de carantina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus si Ralstonia solanacearum.

Organismelor/ organizaţiilor de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie”, se mai scrie în proiectul de hotărâre. (Integral pe recolta.eu)

Citește și

Cmentariile sunt închise