Prioritățile Ministerului Mediului

41

Ca urmare a schimbării Guvernului României, Calea Europeană a trimis o solicitare către ministere pentru a afla care sunt principalele priorități ale noilor miniștri în raport cu poziția României-stat membru al Uniunii Europene. Astăzi prezentăm răspunsul venit din partea Ministerului Mediului și Pădurilor.
Potrivit răspunsului la solicitarea transmisă, prioritățile Ministerului sunt:
– continuarea dezvoltării unui cadru legislativ în concordanţă cu cel al UE, inclusiv metodologii şi procedee de punere în aplicare a acestora; în acest context va fi adoptată o Strategie și un Plan National de gestionare a deșeurilor;
–  monitorizarea respectării tuturor angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE în domeniul protecției mediului;

–  instituirea unui moratoriu privind exploatarea gazelor de șist în România până la finalizarea studiilor la nivel european privind impactul asupra mediului a explorării şi exploatării resurselor de hidrocarburi neconvenţionale

–  respectarea legislației europene în domeniul protecției mediului în ceea ce privește  realizarea tuturor investițiilor din România, inclusiv a proiectului Roșia Montană; în acest sens, este necesară reanalizarea în mod transparent și pe bază de dialog deschis și democratic a situației actuale, în vederea luării unei decizii;

– creșterea investițiilor în infrastructura de mediu și, implicit, în îmbunătățirea calității mediului și vieții (prin epurarea apelor uzate şi asigurarea unor sisteme de canalizare corespunzătoare, alimentarea cu apă potabilă, instalații de valorificare, reciclare și tratare a deşeurilor), precum şi în lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii costiere, decontaminarea siturilor poluate istoric. În acest sens, este esenţial să se îmbunătățească absorbția fondurilor europene,  precum și alocarea de fonduri  de la bugetul de stat, bugetele locale, parteneriate public-privat, agenți economici, alte surse (Fondul de Mediu, credite etc.)

– extinderea rețelei Natura 2000, concomitent cu luarea de măsuri pentru conservarea biodiversității și în special a Deltei Dunării

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult