Prefectul Sandu Pocol a solicitat intensificarea masurilor de prevenire a incendiilor de vegetatie uscata

12

 Având în vedere faptul ca, în judetul Maramures, s-au produs, în intervalul ianuarie-martie 35 incendii de vegetatie uscata, prefectul Sandu Pocol, a solicitat în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta intensificarea masurilor de prevenire a producerii incendiilor de vegetatie uscata. Detinatorii  terenurilor au procedat la curatirea suprafetelor de resturi vegetale si arderea acestora, incendiile extinzându-se inclusiv în zona împadurita
        În acest context, au fost întocmite adrese la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta, prin care s-a reamintit faptul ca arderea vegetatiei uscate sau a resturilor menajere,

fara a asigura supravegherea acestora, mai ales în conditii de vânt, prin amplasarea acestora în apropierea locuintelor, anexelor gospodaresti, adaposturilor de animale sau unde sunt amplasate furaje, poate conduce, în lipsa masurilor de aparare împotriva incendiilor la propagarea rapida a focului, pierderea de vieti omenesti si producerea de pagube materiale. Au fost dispuse adoptarea urmatoarelor masuri la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale:intensificarea actiunilor preventive de informare si constientizare a populatiei cu privire la riscurile generate de incendierea vegetatiei uscate de pe terenurile agricole; realizarea schimbului reciproc de informatii între structurile la nivel judetean si local implicate în gestionarea situatiilor de urgenta; asigurarea interventiilor serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta; executarea arderii resturilor vegetale, a gunoaielor, deseurilor si miristilor cu respectarea prevederilor legale, numai pe baza permisului de lucru cu foc si dupa ce a fost informat, în prealabil, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta sau inspectorul de protectie civila din cadrul primariei; îndeplinirea, de catre gestionarii infrastructurilor de transport rutier si feroviar, precum si de catre operatorii de transport care utilizeaza aceste infrastructuri, a obligatiilor ce le revin pe segmentul apararii împotriva incendiilor si al gestionarii categoriilor de risc specific stabilite în competenta; asigurarea îndepartarii zilnice a vegetatiei uscate din zona aeroporturilor si a locurilor de parcare a aeronavelor de catre factorii de raspundere care desfasoara activitati în acest domeniu.
          Cetatenii vor fi informati despre obligativitatea solicitarii de la primarie a permisului de lucru cu foc premergator executarii arderilor necontrolate de vegetatie uscata, conform art. 8 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 605/579 din
05.09.2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare împotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale, cu modificarile ulterioare.  Persoanele fizice si juridice ce desfasoara actiuni de ardere a miristilor, gunoaielor, deseurilor si altor materiale combustibile, sunt obligate sa respecte prevederile reglementarilor în domeniu, punând accent pe urmatorul set de masuri de prevenire a incendiilor specifice, care pot fi completate si cu alte reguli de prevenire a incendiilor în functie de conditiile meteo si specificitatea zonei. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii. Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurându-se supravegherea permanenta a arderii. Aprinderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si miristilor se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, dupa ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situatii de urgenta. Au fost întocmite adrese si la reprezentatii cultelor religioase din judet pentru a prezenta credinciosilor, cu ocazia efectuarii slujbelor religioase, masurile preventive împotriva incendiilor si de constientizare a populatiei cu privire la evitarea producerii unor situatii de urgenta generate de lucrul cu foc deschis care sa conduca la evenimente nedorite de nimeni.
    Atragem înca o data atentia ca se impune exigenta ridicata fata de toti cei care nu respecta reglementarile specifice, prin sanctionarea acestora, conform legii.

Citește și

Cmentariile sunt închise