Potcapul Călugărului: Plantă utilizată ca indicator de management pentru pajiști

98

În broșura prezentă pe site-ul Rețelei Naționale de Dezvoltare Durabilă sunt descrise pe scurt indicatori floristici care arată anumite măsuri de management (intensiv și extensiv) pentru pajiştile permanente cu înaltă valoare naturală (HNV) din Romania. Unul dintre aceștia este Potcapul călugărului.

Denumirea ştiinţifică: Leontodon hispidus L.

Denumirea engleză: Hawkbits Familia: ASTERACEAE (COMPOSITE)

Descrierea speciei (Forma speciei): Planta are perioadă de vegetaţie pe parcursul mai multor ani, 10-40 cm. Frunzele de la baza plantei sunt dispuse în rozetă (de jur-împrejur), alungite, acoperite cu peri rigizi (tari). Flori galbene.

Răspândirea: Frecventă în pajişti din zona de câmpie sau de deal până în etajul subalpin (etajul jneapănului).

Caracteristici agronomice:

  1. Toleranţa la modul de folosire (cosit / păşunat): este mediu tolerantă;
  2. Toleranţă la strivit: este mediu tolerantă şi apare în fâneţe folosite semi-extensiv, păşuni cu sistem semi-extensiv / pajişti cu folosinţă mixtă;
  3. Preferinţa pentru pH-ul solului / Troficitatea solului: apare şi pe soluri bogate în nitraţi, aproape indiferentă la diferite tipuri de sol;
  4. Valoare furajeră: este medie;
  5. Influenţă antropică (Indice de hemerobie): este foarte redusă, până medie. Pajişti semi-extensive până la cele semi-intensive.

Indicaţii privind managementul: indică pajişti, păşuni exploatate semi-intensiv şi intensiv, cu deficit în substanţe nutritive.

Citește și

Cmentariile sunt închise