Plățile directe din noul pachet privind Politica Agricolă Comună 2014-2020

23

teren_ecoNoul pachet privind Politica Agricolă Comună în perioada 2014-2020 menține cei doi piloni, Pilonul I – „Plăți directe” și Pilonul II – „Dezvoltare rurală”, dar sporeste legăturile dintre ei, oferind astfel o abordare mai cuprinzatoare si mai integrată a măsurilor de sprijin specifice respectivei politici. Pachetul introduce, în particular, o noua arhitectură pentru plățile directe, care este mai bine orientată, mai echitabila si mai ecologica, precum si un mecanism de siguranta îmbunătațit si o dezvoltare rurală consolidată.

Mecanismele de sprijin direct fac trecerea de la „decuplarea completă” la „orientare”. Sistemul din 2013, de decuplare a ajutoarelor agricole si de acordare a unui sprijin general pentru venit, se va transforma, în noua perioada de programare, într-un sistem în care fiecare componenta este legata de obiective sau functii specifice. În acest fel, perioadele de referinta istorice nu vor mai juca un rol semnificativ.

 • Plățile unice vor fi înlocuite cu un sistem de plati multiple, constituit din șapte componente:
  o plată de baza pe hectar, al carei nivel urmeaza sa fie armonizat în functie de criteriile economice sau administrative nationale sau regionale si supus unui proces de convergenta;
  o componentă „de ecologizare”, în calitate de sprijin suplimentar, pentru a compensa costurile furnizarii de bunuri publice ecologice neremunerate de piata;
  o plată suplimentara timp de cinci ani catre tinerii fermieri;
  o plata redistributiva, prin intermediul careia fermierilor li se poate acorda un ajutor suplimentar pentru primele hectare;
  un sprijin suplimentar pentru venit în zonele care se confrunta cu anumite constrângeri naturale;
  un ajutor cuplat cu productia acordat anumitor sectoare agricole sau tipuri de activitati agricole, din motive economice si/ sau sociale;
  o schema simplificata destinata micilor fermieri, cu plati de pâna la 1 250 de euro.
 • Primele trei componente sunt obligatorii pentru statele membre, iar ultimele patru, optionale. (Integral pe gazetadeagricultura.info)

 

Citește și

Cmentariile sunt închise