Plăți APIA în sectorul zootehnic: Ce condiții trebuie îndeplinite

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește beneficiarilor de plăți APIA din sectorul zootehnic că au la dispoziție, pe site-ul MADR, atât cererile de plată cât și ghidurile solicitantului pentru Intervenția DR-06 – „Bunăstarea animalelor”, din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027, pachet a) – „Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor” și pachet b) – „Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor”.

Iată o descriere succintă a celor două tipuri de plăți APIA precum și a condițiilor ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Intervenției DR-06 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul PNS 2023-2027:

Pachetul a): „Plăți în favoarea bunăstării porcinelor”

Scopul intervenției:

Intervenția Bunăstarea animalelor vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de porci care depășesc standardele minime obligatorii, răspunzând nevoilor privind siguranța alimentară şi asigurarea calității produselor alimentare prin îmbunătățirea sănătății animalelor în urma adaptării condițiilor de hrănire, adăpare şi adăpostire a acestora.

- Publicitate -

Prin aceasta se garantează asigurarea sănătății populației, răspunzându-se interesului consumatorilor pentru produse provenite din carne de porc crescute în condiții superioare de bunăstare, pe fondul preferinței actuale a acestora pentru o calitate superioară a acestor produse.

Tipul plății:

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții este o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea vită mare (UVM).

Beneficiarii:

Beneficiare ale sprijinului acordat prin intermediul acestei intervenții sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor, autorizate sanitar veterinar, care se angajează anual, pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante.

Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii.

Subpachete:

Subpachet 1a – creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal 

Angajamentul constă în scăderea densității la porcii grași şi animale de reproducţie – femele (scrofițe și scroafe) prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale din boxe astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Alte cerințe:

 • păstrarea evidențelor pentru a fi prezentate autorității de control, privind numărul maxim de animale distribuite pe suprafața respectivă, numărul de animale introduse la fiecare repopulare și mortalitățile;
 • menținerea parametrilor de ventilație corespunzători populării halei la nivelul cerinței minime de bunăstare privind densitatea,
 • acest tip de angajament se va aplica obligatoriu împreună cu angajamentul 2a – reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat sau cu subpachetul 3a – îmbunătățirea zonei de odihnă.

Subpachetul 2a – reducerea pulberilor cu 30% și a concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

Angajamentul constă în:

 • monitorizarea zilnică cu echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului (a pulberilor) de către beneficiar şi un buletin de analiză pe an în urma monitorizării de către entități independente, pentru ca pulberile să nu depășească maximum 10,5 mg/mc în adăpost;
 • măsurarea valorii amoniacului la nivelul nasului animalului o data pe lună și înregistrarea acestor valorii într-un registru, pentru ca amoniacul să nu depășească maximum 22,1 ppm.

Alte cerințe:

 • beneficiarii au obligația de a ține evidența tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea acestora într-un registru și de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condițiile superioare de bunăstare;
 • acest tip de angajament se va aplica obligatoriu împreună cu angajamentul 1a – creșterea cu cel puţin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal. 

Subpachetul 3a – îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

Angajamentul constă în:

 • menținerea zonei de odihnă în permanență uscată astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru așternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă
 • în primele șapte zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi de două ori /săptămână. Aceste aplicări de material higroscopic se vor efectua pe toată suprafața boxei.

Alte cerințe:

 • beneficiarii au obligația de a ține registre cu privire la data, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele absorbante.
 • acest tip de angajament se va aplica obligatoriu împreună cu angajamentul 1a – creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.

Costuri eligibile:

Costurile eligibile în cadrul acestei intervenții sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare subpachet pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază (constituite din standardele de condiţionalitate şi obligaţiile stabilite prin legislaţia uniunii europene şi naţională relevantă), înregistrate de beneficiari în urma asumării angajamentelor voluntare de bunăstare a porcinelor.

Costuri neeligibile:

Costurile standard nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale, acestea nefiind eligibile în cadrul acestei intervenții.

Cheltuielile cu medicamentele, vaccinările și alte practici care conduc la creșterea beneficiului economic pentru fermierul aflat sub angajament privind bunăstarea animalelor nu sunt eligibile.

Atenție!

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarul trebuie să respecte normele de condiţionalitate pentru toate fermele.

Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru suine vor fi aplicate printr-o combinație de minim două subpachete, fiind obligatorie aplicarea subpachetul 1a – creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal.

Pachetul b): „Plăți în favoarea bunăstării păsărilor”

Scopul intervenției:

Intervenția Bunăstarea animalelor vizează stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de păsări care depășesc standardele minime obligatorii.

Astfel, se răspunde nevoilor privind siguranța alimentară şi asigurarea calității produselor alimentare prin îmbunătățirea sănătății animalelor, în urma adaptării condițiilor de hrănire, adăpare şi adăpostire a acestora.

Tipul plății:

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri

Beneficiarii:

Beneficiare ale sprijinului acordat prin intermediul acestei intervenții sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a păsărilor, autorizate sanitar veterinar, care se angajează anual, pe baze voluntare să adopte standarde de bunăstare care depășesc standardele obligatorii relevante.

Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii.

Subpachete:

Subpachetul 1b

Reducerea densității păsărilor cu 15% față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări.

Angajamentul constă în scăderea densității la păsări prin extragerea (eliminarea) unui număr suficient de animale, astfel încât spaţiul alocat disponibil fiecărui animal rămas să crească cu cel puţin 15%, față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii.

Subpachetul 2b

Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimate. Angajamentul constă în monitorizarea zilnică de către beneficiar a nivelului noxelor pentru ca acestea să nu depășească următoarele valori:

– maximum 14 ppm amoniac (NH3)

– maximum 2100 ppm CO2

Beneficiarii au obligația de a ține evidența tuturor măsurătorilor efectuate prin înregistrarea zilnică a acestora într-un registru și de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condițiile îmbunătățite.

Costuri eligibile:

Costurile eligibile în cadrul acestei intervenții sunt constituite din costuri standard, calculate pentru fiecare subpachet pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază (constituite din standardele de condiţionalitate şi obligaţiile stabilite prin legislaţia comunitară şi naţională relevantă), înregistrate de beneficiari în urma asumării angajamentelor voluntare de bunăstare a păsărilor.

Costuri neeligibile:

Costurile standard nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale, acestea nefiind eligibile în cadrul acestei investiții.

Cheltuielile cu medicamentele, vaccinările și alte practici care conduc la creșterea beneficiului economic pentru fermierul aflat sub angajament privind bunăstarea animalelor nu sunt eligibile.

Atenție!

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarul trebuie să respecte normele de condiţionalitate pe întreaga exploatație.

Cele 2 subpachete de bunăstare a păsărilor vor putea fi aplicate numai împreună (1b cu 2b).

Elemente de noutate față de Măsura 14:

angajamentele de scădere a densității animalelor cu 10% nu vor mai fi disponibile la niciuna din categoriile de animale eligibile, rămânând disponibile numai angajamentele care urmăresc scăderea densității animalelor cu minim 15% față de standardul obligatoriu;

angajamentele trebuie aplicate în combinație de minim 2 subpachete, trebuind să prevadă în mod obligatoriu scăderea densității animalelor cu minim 15%;

angajamentele legate de îmbunătățirea condițiilor de microclimat în spațiile de creștere a porcilor trebuie să asigure și reducerea concentrației de amoniac cu 15% față de nivelul minim obligatoriu. Se mențin în perioada următoare nivelurile plăților compensatorii acordate în cadrul angajamentelor corespondente ale Măsurii 14 a PNDR 2014-2020.

De asemenea, având în vedere că angajamentele de bunăstare a animalelor încheiate de crescătorii de suine și păsări în cadrul Măsurii 14 – bunăstarea animalelor din PNDR 2014-2020 s-au finalizat la 31.12.2022 și pentru a se putea asigura premisele necesare pentru adoptarea noilor angajamente de bunăstare a animalelor din cadrul intervenției DR-06 a PNS 2023-2027 începând cu anul 2023, reprezentanții APIA mai fac următoarele clarificări:

 • Beneficiarii M.14 cu angajamente de reducerea densității cu 10% (subpachetele 1a și 1b ale M.14 – creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal) vor avea nevoie de o perioadă de adaptare pentru a asigura o scădere suficientă a numărului de animale în spațiile de creștere cu scopul conformării la condițiile de reducere a densității cu 15% (subpachetele 1a și 1b ale DR-06) față de densitatea rezultată din aplicarea cerințelor minime obligatorii privind suprafața minimă alocată pentru fiecare categorie de animale.
 • Pentru că nu în toate situațiile beneficiarii M.14 care își vor asuma angajamente în cadrul DR-06 vor putea reduce numărul de animale anterior începerii anului de angajament 2023, va fi necesară stabilirea unei perioade de tranziție la noile angajamente.
 • Această perioadă de conformare, până la care va fi necesară luarea măsurilor tehnologice necesare pentru asigurarea densităților prevăzute în DR-06 a PNS 2023-2027 pentru fiecare categorie de animale se încheie la data de 15 ianuarie 2023. În aceste situații, efectivele livrate în perioada 1-15.01.2023 de către beneficiarii M.14 cu angajamente de reducerea a densității cu 10% și care vor continua să solicite sprijin prin DR-06 pentru subpachetele 1a sau 1b nu vor putea fi eligibile la plată pentru anul de angajament 2023.

Toate celelalte categorii de beneficiari ai DR-06 vor trebui să asigure respectarea condițiilor prevăzute de PNS 2023-2027 pe întreaga perioadă a anului de angajament, începând cu anul 2023. 

Descrierea detaliată a Intervenţiei DR 6 se regăseşte în versiunea aprobată a Planului Naţional Strategic 2023-2027, precum și în ghidurile solicitantului aflate în consultare publică pe site-ul MADR, la secțiunea Documente de programare.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole