21 ianuarie 2022 - 04:11

PESTICIDELE: UN PLAN PENTRU IMBUNATATIREA PROCEDURII DE APROBARE LA NIVEL EUROPEAN

Parlamentul European a dezbătut planurile de creștere a încrederii în procedura de aprobare a UE pentru pesticide, prin aplicarea unui proces mai transparent și mai responsabil.

 • Publicul ar trebui să aibă acces la studiile utilizate în procedura de autorizare
 • Cadrul european ar trebui să stimuleze inovaţia şi să promoveze pesticidele cu risc scăzut
 • Experţii ar trebui să revizuiască studiile privind carcinogenicitatea glifosatului
 • Efectele toxicităţii pe termen lung ar trebui să facă parte din evaluarea pesticidelorDeputații au convenit că publicul ar trebui să aibă acces la studiile utilizate în procedura de autorizare a unui pesticid, inclusiv toate datele și informațiile aflate la baza cererilor de autorizare, aprobând astfel una dintre multele propuneri formulate de „Comisia specială pentru Procedura de autorizare a Uniunii pentru pesticide „, care a lucrat pe acest dosar de anul trecut. Raportul comisiei speciale a fost adoptat cu 526 voturi pentru, 66 împotrivă şi 72 de abţineri.În cursul procedurii, solicitanții ar trebui să fie obligați să înregistreze toate studiile de reglementare care vor fi expuse într-un registru public și să prevadă o „perioadă de comentarii”, în timpul căreia părțile interesate pot furniza date suplimentare pentru a se asigura că sunt luate în considerare toate informațiile relevante înainte de luarea unei decizii.

  Evaluare și impactul în viaţa reală

  Deputații europeni solicită Comisiei Europene să propună măsuri de protejare a grupurilor vulnerabile și să pună capăt utilizării pesticidelor pe distanțe lungi în apropierea școlilor, a instituțiilor de îngrijire a copiilor, a terenurilor de joacă, a spitalelor, a spitalelor de maternitate și a centrelor de îngrijire.

  Evaluarea după introducerea pe piață ar trebui intensificată, iar Comisia Europeană ar trebui să lanseze un studiu epidemiologic privind impactul pesticidelor asupra sănătății oamenilor în viaţa de zi cu zi, spun deputații. De asemenea, aceștia propun ca studiile existente privind carcinogenicitatea glifosatului să fie revizuite și să se stabilească niveluri maxime de reziduuri pentru soluri și ape de suprafață.

  Comisia UE ar trebui să repartizeze reînnoirea autorizației

  Deputații europeni observă că au fost ridicate preocupări cu privire la dreptul solicitanților de a alege un anumit stat membru pentru a raporta aprobarea unei substanțe active la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), deoarece această practică este privită ca lipsită de transparență și ar putea implica un conflict de interese. Aceștia invită Comisia Europeană să repartizeze reînnoirea autorizației unui alt stat membru.

  „A fost esențial ca procedura de aprobare să rămână bazată pe principii ştiinţifice. Pe o chestiune atât de importantă, cercetarea științifică este totul. Interese sau ideologii nu au nici un loc în opinia mea aici. Această decizie nu trebuie să depindă de politicile sau emoțiile zilnice,” a declarat co-raportorul Norbert Lins (EPP, DE).

  “Comisia specială a adus la lumină probleme grave în procesul de autorizare a pesticidelor. Susţinerea largă pentru a reforma procedura de autorizare a pesticidelor prin creşterea nivelului de transparenţă şi prin cercetare independentă este un semnal de alarmă pentru guvernele UE şi pentru Comisia Europeană, dar şi o cale către restabilirea încrederii cetăţenilor în procesul de decizie european,” a declarat co-raportorul dosarului, Bart Staes (Greens/EFA, BE).

  „Probele recente privind acte de plagiat confirmă că activitatea comisiei noastre de investigare a fost necesară. Îndemnăm Comisia Europenă să revizuiască sistemul de autorizare a pesticidelor în Europa și să efectueze o reevaluare imediată a glifosatului,” a declarat Președintele comisiei parlamentare, Eric Andrieu (S&D, FR).

  Background

  La nouă ani de la adoptarea Regulamentului privind produsele fitosanitare (Regulamentul (CE) nr. 1107/2009) și în urma controversei privind reînnoirea glifosatului, Parlamentul European a înființat la 6 februarie 2018 o comisie specială pentru autorizarea Uniunii Europene pentru pesticide. Mandatul Comisiei parlamentare PEST, prevăzut în decizia Parlamentului din 6 februarie 2018, a solicitat comisiei speciale să examineze procedura de autorizare a pesticidelor în ansamblul său.