Peste 800.000 de cereri de sprijin pe suprafață depuse la APIA

APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anuntat că termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul în curs, fără penalizări, este de 15 mai 2013.

Pentru cererile depuse după această dată se aplică, la suma totală de plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. După data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la calcul.

În perioada 1 martie – 7 mai au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2013, un număr de 815,678 cereri de plată, pentru o suprafaţă de aproximativ 5 milioane hectare.

APIA invită fermierii care nu au mai beneficiat de această schemă de sprijin să depună cerere la centrul judeţean sau local la care sunt arondaţi, iar actualii fermieri beneficiari să depună cerere conform invitaţiei primite / programării afişate la centrele APIA.