Peste 100.000 de oi şi capre din zonele defavorizate vor fi subvenţionate

11

oidefa

APIA Braşov a primit 871 de cereri pentru un efectiv de 105.000 de capete de oi şi capre în timpul campaniei de depunere a cererilor de sprijin „Schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine si caprine din zonele defavorizate”. În cadrul acestei scheme, un fermier a putut solicita subvenţie pentru un număr cuprins între 50 şi 300 capete ovine/caprine

Animalele pentru care s-a solicitat subvenţie trebuie să fie menţinute în exploataţie timp de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, adică cel puţin până pe 24 februarie.

APIA reaminteşte că până în 29 noiembrie se pot depune cererile pentru ajutorul specific acordat pentru agricultura ecologică pentru anul 2013, iar termenul pentru emiterea documentului justificativ de confirmare a conversiei a fost prelungit până la 15 noiembrie 2013. În anul 2012 au fost depuse aproximativ 600 de solicitări, iar în acest an au fost înregistrate până acum doar trei solicitări.

În perioada 4 noiembrie – 13 decembrie se depun cererile de acord prealabil în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul III din 2013 şi trimestrele I, II şi III din 2014.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă
(stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către APIA Braşov în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate si utilizate aferente trimestrului respectiv precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

„Persoanele fizice au obligaţia ca în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale. În caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare”, se arată într-un comunicat al Agenţiei. (Sursa: bizbrasov.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise