Pescuit: Lansarea sesiunii de primire cereri de finanțare și publicarea Ghidului solicitantului privind Sprijinul Pregătitor PU4

14

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) anunță intenția privind lansarea, în data de 02.12.2015, a sesiunii de primire cereri de finanțare pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM).

Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit și acvacultură conform Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, are alocată pentru această sesiune suma de 1.066.800,00 Euro.

Ghidul solicitantului privind sprijinul pregătitor PU4/FEPAM – FINAL

MADR a publicat varianta finală pentru Ghidul solicitantului privind sprijinul pregătitor PU4/FEPAM din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020. Parteneriatele public-private/FLAG-urile deja existente vor beneficia de sprijin pentru înființarea parteneriatelor public-private/consolidarea FLAG-urilor și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești.

Sprijinul acordat contribuie la realizarea obiectivelor specifice în cadrul Priorității Uniunii 4, de creștere a gradului de ocupare a forței de muncă și sporire a coeziunii teritoriale, prin intermediul obiectivului specific: promovarea creșterii economice și a incluziunii sociale, crearea de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și acvaculturii (procesare, marketing, activități de mediu, turism, educație).

Ghidul solicitantului acoperă următoarele aspecte ale sprijinului pregătitor PU4/FEPAM:

  • Care sunt condițiile de eligibilitate care trebuiesc îndeplinite ca să se primească sprijinul pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești;
  • Ce trebuie făcut pentru a primi finanțare în scopul pregătirii unei strategii de dezvoltare locală în cadrul unei zone de pescuit și acvacultură prin intermediul unui parteneriat;
  • Managementul financiar sau „Cum primim și folosim banii”.

Informații utile:

  • Obiectiv specific 4.: Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea.
  • Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești;
  • Sesiunea închisă: 02 DECEMBRIE 2015 – 05 IANUARIE 2016;
  • Alocarea financiară totală: 1.066.800,00 Euro;
  • FINAL Ghidul solicitantului privind sprijinul pregatitor PU4/FEPAM (pdf);
  • Pentru mai multe informații urmăriți site-urile www.madr.ro și www.ampeste.ro.(www.gazetadeagricultura.info)
Citește și

Cmentariile sunt închise