Pe valea ruscovei s-a înfiinţat o cooperativă agricolă

4

Pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale din judeţul Maramureş, un grup de iniţiativă, format din 5 tineri de pe Valea Ruscovei, a înfiinţat o cooperativă agricolă – „Zelena zemnia” – cooperativă agricolă.
Cooperativa agricolă „Zelena zemnia” are la bază următoarele principii cooperatiste:
– principiul asocierii voluntare şi deschise;


– principiul egalităţii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativa a activităţii cooperativei;
– principiul participării economice a membrilor cooperatori;
– principiul autonomiei şi independentei cooperativelor agricole;
– principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori;
– principiul cooperării dintre cooperativele agricole;
– principiul preocupării pentru dezvoltarea durabila a comunităţilor.

Cooperativa agricolă „Zelena zemnia” va desfăşura activităţi comerciale, fiind producătoare de bunuri şi de servicii în agricultura, urmărind în acest scop:
– asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice de către toţi membrii cooperatori;
– asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producţiei agricole;
– obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, conform standardelor de piaţă;
– crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum;
– valorificarea producţiei realizate;
– dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural.

    Cooperativa agricolă „Zelena zemnia” este o organizaţie deschisă primirii de noi membrii şi sprijinirea acestora în dezvoltarea unor mici afaceri agricole în spaţiul rural.
 

    Înfiinţarea cooperativei agricole Zelena Zemnia este un demers care face parte din acţiunile de punere in aplicare a strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Munţii Maramureşului  precum şi a strategiei de dezvoltare durabilă a teritoriului transfrontalier Valea Ruscovei-Verchovina.

Mai multe informații despre noua cooperativa agricolă pot fi obţinute de la domnul Popovici Vasile – preşedinte la telefon 0720815248 sau prin e-mail:
adl_ivan_krevan@yahoo.com.

PREŞEDINTE
Asociaţia Ivan Krevan,
Beuca Ioan

Citește și

Cmentariile sunt închise