Numărul exploataţiilor agricole a scăzut cu 6%

23

fermierNumărul exploataţiilor agricole a scăzut, potrivit ultimelor statistici ale INSSE, fiind de circa 3,63 milioane, în 2013, în scădere cu 6%, faţă de cel înregistrat la Recensământul General Agricol 2010. Ca fapt îmbucurător, numărul exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 3,602 milioane, cu 5,9% mai mic decât în anul 2010. Cu toate acestea numărul exploataţiilor agricole cu personalitate juridică a fost de 27.880, în scădere cu 9,2% comparativ cu anul 2010, înscă diminuarea procentuală este pusă de analiști pe seama comasării afacerilor.

Suprafaţa agricolă utilizată pe o exploataţie agricolă a crescut, fiind de 3,60 hectare, comparativ cu 3,45 hectare în anul 2010. Pe categorii de exploataţii agricole, suprafaţa agricolă utilizată care a revenit în medie pe o exploataţie agricolă fără personalitate juridică a fost de 2,02 hectare, comparativ cu 1,95 hectare în anul 2010. Suprafaţa agricolă utilizată ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă cu personalitate juridică a fost de 207,49 hectare, comparativ cu 190,78 hectare în 2010.

Numărul exploataţiilor agricole de mici dimensiuni, care au utilizat o suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, s-a diminuat în anul 2013 faţă de anul 2010 cu circa 76.000 de exploataţii agricole, respectiv 3,8%, ele deţinând, în continuare, o pondere foarte importantă, de 54,5% din totalul acestora. La scăderea numărului de exploataţii agricole de mici dimensiuni a contribuit numărul celor care au utilizat o suprafaţă agricolă mai mică de 0,1 hectare, acestea deţinând o pondere de circa 11% din totalul exploataţiilor cu suprafaţă agricolă.

Pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, în anul 2013, structura exploataţiilor agricole a fost diferită atât ca număr, cât şi din punct de vedere al suprafeţei agricole utilizate. Astfel, exploataţiile agricole sub un hectar, deşi au reprezentat 54,5% din numărul total, au utilizat numai 5% din suprafaţa agricolă utilizată. Exploataţiile agricole cu dimensiuni între 1 şi 5 hectare au avut ponderi mai apropiate atât ca număr, cât şi ca suprafaţă (37,5% din numărul total şi 23,5% din suprafaţa agricolă utilizată), iar exploataţiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 hectare, deşi cu o pondere mică (0,6%) în ceea ce priveşte numărul, au deţinut peste 52,1% din suprafaţa agricolă utilizată.

În anul 2013, din punct de vedere al modului de deţinere a suprafeţei agricole utilizate, ponderile cele mai importante le-au înregistrat suprafeţele aflate în proprietate (61,4%) şi cele luate în arendă (27,4%), fără schimbări semnificative faţă de anul 2010.

În anul 2013, suprafaţa agricolă utilizată aflată în proprietatea exploataţiilor agricole fără personalitate juridică a reprezentat 42,2% din întreaga suprafaţă agricolă utilizată, în timp ce la exploataţiile agricole cu personalitate juridică aceasta a reprezentat 19,2%.

Din datele prezentate reiese faptul că, atât numărul de exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată, cât şi suprafaţa agricolă utilizată sunt distribuite în conformitate cu specificul zonei. Se menţionează că macroregiunea 2 a deţinut cele mai mari ponderi, atât la numărul total al exploataţiilor agricole (32,7%), cât şi la suprafaţa agricolă utilizată (30,9%), iar ca regiuni de dezvoltare, pe primele locuri, din punct de vedere al numărului exploataţiilor agricole, s-au situat regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud Muntenia, cu câte 20,8%, iar din punct de vedere al suprafeţei agricole utilizate, regiunile de dezvoltare Sud Muntenia (17,2%) şi Sud-Est (16%). (Sursa: fabricadelapte.ro)

Citește și

Cmentariile sunt închise