20 mai 2022 - 07:10

Noua măsură AFIR pentru legumicultori – Finanțare de 2 milioane EURO/fermă

Noul Plan Național Strategic vine cu o nouă structură de intervenții care vor fi implementate prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), începând din 2023. Printre acestea se numără și o măsură dedicată producției primare în sectorul legume și/sau cartofi.

Potrivit fișei intervenției, publicată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aceasta va avea un buget de 121.383.529 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public acordat de AFIR pentru un proiect va fi de 2 milioane euro, iar pentru investițiile dedicate depozitării sau condiționării cartofilor valoarea maximă este de 500.000 euro per proiect.

Condiții de eligibilitate:

  • Solicitantul va figura în sistemul APIA în anul anterior anului depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
  • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente și instalații de combatere a căderilor de grindină respectiv generatoare terestre, acestea sunt eligibile doar dacă sunt incluse în cadrul infrastructurii operaționale a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor;
  • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul PS PAC.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși:

  • 100% pentru investițiile neproductive dacă proiectul prevede exclusiv astfel de investiții;
  • 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte investiții.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

Comments are closed.