17 octombrie 2021 - 13:24

Noua lege care va intra în vigoare la 20 februarie, permite arderea miriștilor, dar în mod responsabil

Din data de 20 februarie a.c. intră în vigoare o nouă lege ce face referire la desfășurarea activităților de gestionare a deșeurilor nepericuloase compostabile, prin reciclarea/ valorificarea acestora folosind opțiunea de compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătății umane și a mediului înconjurător.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, trebuie să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, să extindă colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci” și să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Astfel, în noua lege se recomanda ca igienizarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale prin ardere să se execute în mod responsabil, respectând următoarele prevederi generale:

  • condiţii meteorologice fără vânt;
  • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi una controlată;
  • executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/ construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;
  • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  • supravegherea permanentă a arderii;
  • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;

 

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Emiterea permisului se face prin informarea primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu foc executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Nerespectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor privind utilizarea focului deschis constituie contravenţii şi se sancţionează conform articolului 96, alin.(1), pct. 9, din OUG 195/ 2005 modificată cu Legea 265/2006, nerespectarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Autorităţii pentru Protecţia Mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă, se sancţionează cu amendă cuprinsă intre 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice şi amendă cuprinsă între 25.000 şi 50.000 lei pentru persoane juridice.

Distanţe minime de siguranţă recomandate: 40 de metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.).