Normele pentru gestionarea financiara a fondurilor europene din perioada de programare 2014-2020

13

euro-proiecteGuvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 40 /2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pe perioada 2014-2020. Aceasta ordonanta stabileste programarea bugetara pentru fondurile europene pentru programele operationale finantate pe ciclul 2014-2020.
In aceste norme sunt prevazute fluxurile financiare si modul de reflectare a acestor fluxuri financiare, modul de acordare a sumelor la nivelul unitatilor de implementare, de scriere a cererilor de plata. S-a stabilit deasemena mecanismul procedural, sunt prevazute conturile speciale de executare si modele de formulare, asa incat programele sa poata fi lansate tinand cont de toate normele de aplicare. Aceste elemente erau necesare pentru a clarifica intregul mecanism de absorbtie.

Conform mecanismului aplicabil cererilor de plata, prefinantarea se acorda in transe, pentru o perioada de maxim 3 luni, fara ca perioada pentru care se acorda ultima transa sa depaseasca durata contractului/deciziei/ordinului de finantare. In maxim 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat transa de prefinantare, beneficiarul trebuie sa depuna o cerere de rambursare prin care sa justifice utilizarea prefinantarii transferate de catre autoritatea de management, precum si a contributiei proprii aferente cheltuielilor eligibile. In cazul in care beneficiarul nu depune cerere de rambursare in termenul prevazut, autoritatile de management au obligatia recuperarii intregii sume acordata ca transa de prefinantare si nejustificata.(Integral pe gazetadeagricultura.info)

Citește și

Cmentariile sunt închise