Noile tarife pentru testele de calitate a semințelor și a materialului săditor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pregătit noile tarife pentru testele de calitate a semințelor și a materialului săditor efectuate de Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, precum și de inspectoratele teritoriale de specialitate.

Astfel, pe site-ul ministerului, a fost publicat joi, spre dezbatere publică proiectul de ORDIN privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor.

Iată care sunt tarifele prevăzute în noul act normativ:

I. Tarifele pentru controlul culturilor semincere și materialului săditor în vederea certificării:

 1. Grupa cereale păioase – 27,80 lei/ha;
 2. Loturi de hibridare plante agricole; LC; sfeclă de zahăr și furajeră, butași an I și II – 83,39 lei/ha;
 3. Grupa oleaginoase și textile – 31,33 lei/ha;
 4. Grupa plante furajere – 32,13 lei/ha;
 5. Cartof – 94,95 lei/ha;
 6. Grupa legume: soiuri – 98,65 lei/ha; hibrizi – 771,52 lei/ha;
 7. Material de înmulțire ornamental (flori) și material de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele – 261,08 lei/ha;
 8. Plante medicinale și aromatice (cu excepția celor cuprinse în alte grupe) – 28,60 lei/ha;
 9. Material de înmulțire vegetativă a viței-de-vie: butași portaltoi, coarde altoi – 89,01 lei/ha; vițe înrădăcinate – 299,00 lei/ha;
 10. Material de înmulțire și plantare fructifer și ornamental: ramuri altoi/ha – 213,69 lei/ha; sâmburi și semințe/ha – 151,83 lei/ha; marcote, butași și drajoni, puieți portaltoi și butași înrădăcinați – 270,72 lei/ha; câmp I de pepinieră – 242,29 lei/ha; câmp II, III etc. de pepinieră – 455,81 lei/ha; stoloni de căpșuni -166,13 lei/ha;
 11. Material săditor de hamei: plantații de butași – 61,37 lei/ha; butași înrădăcinați – 292,09 lei/ha;
 12. Material de plantare la ghivece – 0,64 lei/buc.

NOTE:
Fracțiunile de suprafață, rotunjite la două cifre după virgulă la ha, se tarifează proporțional, dar nu mai puțin de 0,5 ha pentru pct. 1-5 și de 0,05 ha pentru pct. 6-11.

Pentru solicitările de inspecție în câmp, efectuate după expirarea termenelor stabilite de 1 decembrie pentru culturile de toamnă și 1 mai pentru cele de primăvară, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butași de sfeclă și cicoare industrială, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor pentru culturile însămânțate în toamna anului precedent și 31 mai pentru culturile de primăvară, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butași de sfeclă 3 și cicoare industrială, tarifele se majorează cu 50%. După data de 30 aprilie, pentru culturile însămânțate în toamna anului precedent, și 31 mai, pentru culturile de primăvară, tarifele se majorează cu 100%.

Tariful pentru fiecare hectar de suprafață nedeclarată se majorează de 3 ori, luându-se în considerare rotunjirea suprafeței cuprinse între 0,5–1,6 ha ca echivalentă unui hectar.

Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrărilor în câmp ori la cererea de reinspecție se majorează cu 50% la primul control și cu 100% la fiecare dintre următoarele controale.

Tariful de la pct. 1–4 și 6 pentru controlul culturilor semincere și materialului săditor în vederea certificării, efectuat de un inspector acreditat, se reduce cu 60%.

II. Tarifele pentru controlul în vederea înregistrării, acreditării, supravegherii și monitorizării unor activități ale operatorilor economici:

 1. Controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare – 430,10 lei/obiectiv;
 2. Supravegherea și monitorizarea operatorilor economici; controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecției în câmp; controlul în vederea acreditării unor persoane pentru prelevarea eșantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii; controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semințelor, în vederea:
  – a) controlului anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerințelor pentru continuarea activității – 370,50 lei/autorizație
  – b) verificării documentației – 160,02 lei/cerere
  – c) instruirii personalului -73,91 lei/persoană
  – d) testării cunoștințelor personalului – 91,26 lei/persoană;
 3. Controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspecției în câmp privind verificarea în teren și întocmirea raportului de audit – 1.474,92 lei/persoană;
 4. Controlul în vederea acreditării persoanelor pentru prelevarea eșantioanelor în vederea testării în laborator/grupa de specii privind testarea practică și întocmirea raportului de audit – 2.806,85 lei/persoană;
 5. Controlul în vederea acreditării unui laborator pentru testarea semințelor
  – a) verificarea cererii și a Manualului calității – 640,58 lei/laborator
  – b) verificarea practică a efectuării testelor de laborator – 4.429,10 lei/laborator
  – c) verificarea practică a managementului, dotării și întocmirea raportului de audit – fără cazarea, transportul și diurna auditorilor – 962,07 lei/laborator [NOTĂ: Transportul, cazarea și diurna auditorilor se facturează suplimentar tarifului prevăzut la lit. c)].
 6. Pentru supravegherea și monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspecției în câmp conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute la cap. I, în funcție de specie sau grup de specii.
 7. Pentru supravegherea și monitorizarea persoanei acreditate pentru prelevarea eșantioanelor din loturile de sămânță în vederea efectuării testelor de laborator conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. V.
 8. Pentru supravegherea și monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semințelor, conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în cap. III, IV și V, după caz.

NOTE:
Tarifele prevăzute la pct. 1, referitoare la controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru: producere, prelucrare, comercializare, se majorează cu 50% pentru al doilea control în vederea înregistrării, iar pentru următoarele controale, cu 100%.

Tarifele prevăzute la pct. 2 lit. d), referitoare la testarea cunoștințelor personalului, se majorează cu 50% pentru prima retestare a pregătirii profesionale, iar pentru următoarele retestări, cu 100%.

Tarifele prevăzute la pct. 1 și 2 lit. c) și d), referitoare la instruirea personalului și testarea cunoștințelor personalului, se majorează cu 100% pentru prestările în regim de urgență în termen de 48 de ore, iar cele prevăzute la pct. 2 lit. a), referitoare la controlul anual în vederea verificării îndeplinirii continue a cerințelor pentru continuarea activității, se majorează cu 50%.

III. Tarifele pentru testele curente:

 1. Grupa cereale: puritatea 44,18 lei/test; germinația 46,59 lei/test;
 2. Grupa oleaginoase și textile: puritatea 48,84 lei/test; germinația 48,52 lei/test;
 3. Grupa plante furajere: puritatea 68,93 lei/test; germinația 50,94 lei/test;
 4. Sfeclă: puritatea 71,18 lei/test; germinația 59,44 lei/test;
 5. Grupa legume: puritatea 51,41 lei/test; germinația 50,61 lei/test;
 6. Material ornamental și forestier: puritatea 53,02 lei/test; germinația 48,20 lei/test;
 7. Plante medicinale și aromatice (inclusiv tutun): puritatea 72,62 lei/test; germinația 48,20 lei/test;
 8. Umiditatea–toate speciile: 15,43 lei/test;
 9. Starea fitosanitară: 36,96 lei/test.

NOTE:
Tarifele de la pct. 1-9 se majorează cu 50% pentru prestații în regim de urgență, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 de boabe (cap. IV Alte teste) și în termenul minim prevăzut de metoda de analiză oficială pentru germinație și stare fitosanitară, de la data și ora primirii eșantionului.

Tarifele de testare prevăzute mai sus pentru eliberarea certificatului ISTA se majorează cu 50%.

Repetarea testării eșantionului, la cerere, se majorează cu 50%.

Repetarea testării unui nou eșantion din același lot se majorează cu 100%.

Testele efectuate în vase de vegetație la pământ sau nisip se majorează cu 50%.

La mixturi se aplică tariful testului efectuat pentru fiecare component.

Tarifele de la punctele 1-7 pentru determinarea purității la sămânța necondiționată se majorează cu 100%.

Tarifele de la punctele 1-7 pentru testarea parțială sau informativă a germinației, atunci când testul de puritate nu se solicită, se suplimentează cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizată.

IV. Tarifele pentru alte teste:

 1. Masa 1.000 de boabe sau număr de boabe/kg – 13,98 lei/test;
 2. Determinarea greutății hectolitrice – 5,14 lei/test;
 3. Cuscută – 67,64 lei/test;
 4. Cold-test (testul la rece), determinarea viabilității, determinarea autenticității – 85,15 lei/test;
 5. Determinarea sticlozității, procentului de coji – 58,48 lei/test;
 6. Verificarea calității exterioare a eșantionului din lotul de material de înmulțire și plantare, inclusiv cartoful pentru sămânță – 40,81 lei/test;
 7. Testarea virotică la cartoful pentru sămânță în laborator
  – a) metoda Eliza: la 100 de tuberculi – 379,82 lei/test; la 200 de tuberculi – 569,72 lei/test;
  – b) metoda vizuală – 261,08 lei/test;
 8. Testarea virotică la materialul de înmulțire și plantare fructifer și la materialul de înmulțire vegetativă a viței-de-vie*): metoda Eliza test/probă – 80,82 lei/test;
 9. Determinarea calitativă pentru evidenţierea Cauliflower Mosaic Virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia – 562,87 lei/test;
 10. Determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din seminţe de porumb – 680,08 lei/test;
 11. Determinarea calitativă pentru evidenţierea Cauliflower Mosaic Virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia+ Determinarea cantitativă a evenimentului MON 810 din seminţe de porumb – 1.083,50 lei/test;
 12. Determinare cantitativă a evenimentului GTS 40-3-2 (MON-040-3-2) din semințe de soia – 717,80 lei/test;
 13. Determinare calitativă pentru evidențierea Cauliflower Mosaic virus 35S promotor CAMV P-35S și Nopaline synthase T-NOS pentru porumb și soia + Determinarea cantitativă a evenimentului GTS 40-3-2( MON-40-3-2) din semințe de soia – 1.083,50 lei/test;
 14. Determinarea purității varietale la Hordeum spp. – 1.209,93 lei/test;
 15. Determinarea purității varietale la Triticum spp. – 1.209,93 lei/test;
 16. Identificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din semințe de porumb – 543,53 lei/test;
 17. Identificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 (MON-040-32- 6) din semințe de soia – 550,71 lei/test;
 18. Identificarea ADN specific liniei GA21 (MON000-21-9) din semințe de porumb – 550,71 lei/test.

NOTE:
La pct. 7 și 8, tariful pentru testarea virotică a eșantioanelor recepționate după data de 15 septembrie se majorează astfel: cu 50% până la data de 30 septembrie; cu 100% între 1 octombrie și 31 octombrie; cu 150% între 1 noiembrie și 30 noiembrie; după 30 noiembrie, cu 200%)

Tarifele de la pct. 1–8 se majorează cu 50% pentru prestații în regim de urgență, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru: masa 1.000 de boabe, determinarea greutății hectolitrice, cuscută, viabilitate, autenticitate, sticlozitate, procentul de coji, și în termenul minim prevăzut pentru metoda de analiză oficială pentru cold-test, testare virotică la cartof în laborator și testarea virotică la materialul de înmulțire și plantare fructifer și la materialul de înmulțire vegetativă a viței-de-vie.

Tarifele de testare prevăzute mai sus pentru eliberarea Certificatului ISTA se majorează cu 50%.

În cazul repetării testării, la cerere, tariful se majorează cu 50%.

V. Tarifele pentru prestații privind certificarea semințelor și a materialului săditor:

 1. Plombarea (sigilarea) – 1,45 lei/ambalaj;
 2. a) Prelevarea manuală de eșantioane și sigilarea eșantioanelor
  – la saci obișnuiți – 0,80 lei/eșantion elementar;
  – la saci jumbo – 5,62 lei/eșantion elementar;
  – în vrac – 25,87 lei/lot;
  – la ambalaje mici (cutii, săculețe, pungi, plicuri) – 0,80 lei/ambalaj eșantionat;
  – material săditor – 11,09 lei/eșantion;

  b) Prelevarea automata de eșantioane și sigilarea eșantioanelor – 23,78 lei/eșantion;

 3. Certificarea lotului (recepția finală, înainte de livrarea lotului)
  – soiuri și hibrizi plante agricole – 0,005 lei/kg;
  – soiuri și hibrizi legume – 0,05 lei/kg;
  – cartof – 0,005 lei/kg;
  – material de înmulțire și plantare – 0,05 lei/ambalaj;
 4. Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz – 186,86 lei/lot;
 5. Redactarea și imprimarea de documente (certificate) – 9,00 lei/bucată;
 6. Redactarea și imprimarea de etichete (certificate) – 0,32 lei/bucată;
 7. Redactarea și imprimarea de vignete (certificate) – 0,11 lei/bucată;
 8. Redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor – 0,14 lei/ambalaj;
 9. Imprimarea formularului-adeverință de transport plus redactarea și imprimarea parțială sau totală a conținutului – 0,80 lei/set;
 10. Imprimarea formularului-certificat de calitate al furnizorului plus redactarea și imprimarea parțială sau totală a conținutului – 1,45 lei/set;
 11. Copii de pe formulare și documente publice – 0,64 lei/pagină.

NOTE:
Tarifele prevăzute la pct. 4, referitoare la certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/8 ore, după caz, se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore la același lot, cu 50%, iar pentru timpul care depășește 16 ore la același lot, cu 100%.

Tarifele prevăzute la pct. 5-8, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, nu includ valoarea formularelor și etichetelor.

La solicitarea de suplimentare a numărului de etichete pentru același lot, tarifele prevăzute la pct. 5-7, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, se majorează cu 100%.

Tariful pentru etichetele prevăzute la pct. 5-8, referitoare la redactarea și imprimarea de documente, etichete și vignete, respectiv redactarea, imprimarea și aplicarea vignetelor, imprimate de firma acreditată, este de 0,02 lei/etichetă.

În cazul ridicării automate a probelor, se aplică următoarele tarife:
− pentru prima verificare și monitorizarea lunară, 308,51 lei/aparat/specie;
− pentru verificarea și monitorizarea anuală, 473,90 lei/aparat/specie.

Tariful prevăzut la pct. 2 privind prelevarea de eșantioane și sigilarea eșantioanelor, efectuată de un eșantionor acreditat, se reduce cu 60%.

Tarifele prevăzute la pct. 2, pentru prelevarea și sigilarea la cerere a unui nou eșantion din același lot, se majorează cu 100%.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole