Noi prevederi legislative privind transportul produselor agricole vegetale

47

recoltaRecent a fost publicată în Monitorul Oficial noua lege ce reglementează transportul produselor agricole vegetale pe drumurile publice.

Pentru a-i ajuta pe fermieri, agroromania.manager.ro a redat prevedererile actului normativ. Acesta cuprinde următoarele articole:
 
Art. 1
În scopul desfășurării în bune conditii a activităților de recoltare a produselor agricole vegetale și transportul acestora din câmp în spatii destinate depozitării și/sau procesării, pentru asigurarea securității alimentare naționale, se instituie măsuri specifice de reglementare a transportului rutier al produselor agricole vegetale pe drumurile publice.

Art. 2
În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) tichet de cântar –-document eliberat, în urma cântăririi, de instalațiile de cântărire a produselor agricole vegetale obținute după recoltare, provenite din exploatațiile agricole și/sau ale vehiculelor; b) aviz de însoțire a mărfii – document care însoțește produse agricole vegetale în timpul transportului și conține informații privind locul de încărcare și locul de descărcare a mărfii.

Art. 3
1) Produsele agricole vegetale obținute dupa recoltare, provenite din exploatațiile agricole, se transportă de la punctele de recoltare la spațiile de depozitare proprii ale exploatațiilor agricole în cauză cu avizul de însotire a mărfii, fără ca vehiculele folosite în acest scop să dețină tichet de cântar. (2) Produsele agricole vegetale obținute dupa recoltare de pe teritoriul exploatatiilor agricole se transporta direct de la punctele de recoltare la bazele de recepție/depozitare ale unităților de procesare, fără tichetul de cântar, cu conditia însoțirii vehiculului cu o copie a contractului încheiat între producătorul agricol și procesatorul în cauză si cu avizul de însotire a mărfii. (3) Produsele agricole vegetale obținute după recoltare pe teritoriul exploatațiilor agricole se transportă de la punctele de recoltare la alte spații de depozitare decât cele proprii exploatației agricole sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării sau comercializării, în limita unei distante de maximum 70 km de la locul de încarcare, cu avizul de însotire a marfii, fara ca vehiculele sa detina tichetul de cântar. Integral aici

Citește și

Cmentariile sunt închise