Noi modificări propuse la Legea îmbunătăţirilor funciare

funciaremmmMinisterul Agriculturii a actualizat proiectul de ordonanţă pentru modificarea legii îmbunătăţirilor funciare, potrivit recolta.eu. Vineri, MADR a publicat un proiect de ordonanţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, potrivit căruia „este necesar să existe și un control cu privire la utilizarea și întreţinerea infrastructurii de îmbunătățiri funciare transmisă în folosința gratuită organizaţiilor de îmbunătățiri funciare”.

Astfel, potrivit propunerilor de completări ale legii, infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată.
Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în folosinţa Agenţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite la cerere, în folosinţă gratuită acelei organizaţii, în condiţiile legii.

Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ- teritoriale se transmite, la cerere, în folosinţa organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

Organizaţiile dobândesc dreptul de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare și ale Codului civil.

Transmiterea dreptului de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Agenţiei se face prin hotărâre a guvernului pe o perioada de 5 ani, și se predă prin protocol de predare-preluare încheiat între părţi, cu specificarea obligaţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii care face obiectul transmiterii la cerere, în folosinţa unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei.

Transmiterea dreptului de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile.

Infrastructura de îmbunătățiri funciare transmisă în folosinţă gratuită organizaţiilor, poate fi transmisă și în proprietatea acestora în condiţiile în care infrastructura a fost utilizată în scopul pentru care a fost predată și dacă asupra acesteia au fost realizate lucrări de modernizare sau reabilitare. Transferul se poate realiza după 5 ani de la preluarea în folosință, prin hotărâre a guvernului. (Sursa: recolta.eu)

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult