19 septembrie 2021 - 19:56

Noi condiții pentru plata ANT la BOVINE. Primesc subvenția doar fermierii cu animale REALE

Numai fermierii cu minim o vacă în exploatație vor primi subvenția ANT pentru sectorul bovin. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin de ministru privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi în anii 2021 și 2022. Documentul vine cu noutăți pentru crescătorii de bovine beneficiari ai Ajutorului Național Tranzitoriu în sectorul Zootehnic.

Astfel, Ministerul Agriculturii vrea să regleze problema de care s-au plâns mulți crescători de bovine, privind data istorică luată ca punct de referință pentru subvenție. Practic, mulți fermieri primeau subvenția pentru numărul de animale pe care îl aveau la 31 ianuarie 2013, deși astăzi nu mai dețin niciun animal. Dacă Ordinul va intra în vigoare, acest lucru nu va mai fi posibil, iar ajutorul va fi plătit doar către fermierii care au minim o vacă în exploatație și pot face dovada livrării/vânzării a minim 3 tone de lapte.

Documentul precizează următoarele cu privire la plata ajutorului național tranzitoriu în sectorul zootehnic:

Sectorul LAPTE

ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Ajutorul se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un
animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă;
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă
2014-2015.

Plata ANTZ pentru acești fermieri se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă.

Ajutorul se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un
animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă.

Plata ANTZ pentru acești fermieri se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA, comercializată în perioada de referinţă.

Sectorul CARNE

Subvenția se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de
referinţă 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE; 32
b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE în care există
cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

Plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie cu cod ANSVSA la data de referinţă.

Subvenția se acordă fermierilor crescători de bovine şi pentru exploataţiile nou-înfiinţate după data de 31.01.2013, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) deţin un efectiv minim de 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;
b) la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă
provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.