26 mai 2022 - 03:47

S-au stabilit noi ajutoare de stat pentru crescătorii de animale!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. 

Potrivit proiectului, din cauza restricţiilor de mişcare impuse de situaţia creată de pandemia de COVID-19, încă din anul 2020 sectoarele de creştere a bovinelor, suinelor și păsărilor s-au confruntat cu mari probleme, respectiv scăderea preţului la achiziţie, restricţii în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piaţă, HoReCa, scăderea exportului de animale vii, diminuarea numărului de animale, precum şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare, înregistrând astfel pierderi economice însemnate, situaţie care s-a menţinut şi în anul 2021 și continuă și în anul 2022.

Astfel, prin noul act normativ se instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Schema se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României,

Potrivit actului normative, ajutorul de stat prevăzut se acordă: a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor; b) în sectorul suine, crescătorilor întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploatații autorizate sanitar veterinar; c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă în exploatații autorizate sanitar veterinar.

„Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, aşa cum este definită la art. 2 lit. b), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro”, se precizează în proiectul de Ordonanță de Urgență.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:
a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;
b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;
c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

Puteți vedea prevederile complete ale noului act normativ accesând linkul https://madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html

 

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.