Modificări legislative privind impunerea persoanelor care obţin venituri din activităţi agricole

taxesiimpozite

În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 310/29.05.2013, a fost publicată Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. În acest context, mai jos, prezentăm un documentar actualizat privind impunerea veniturilor din activităţi agricole, documentar în care sunt prevăzute şi noile modificări legislative.

Declararea veniturilor

Au obligaţia de a depune formularul 221 persoanele fizice care obţin, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

  • Veniturile din activităţi agricole realizate individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică sunt impuse pe bază de norme de venit, indiferent de forma de organizare a activităţii şi cuprind veniturile rezultate din cultivarea terenurilor, creşterea şi exploatarea animalelor deţinute cu orice titlu, inclusiv cele luate în arendă.
  • Aceste venituri sunt impozabile indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor.
  • Veniturile obţinute din valorificarea produselor prevăzute mai sus în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
  • Veniturile pentru care nu au fost stabilite norme de venit, se supun impunerii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

tabel-agricultura1

În cazul contribuabililor care realizează în mod individual venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.
Contribuabilii care obţin doar venituri din activităţi agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu au obligaţii contabile.
Categorii de venituri din activităţi agricole supuse impozitării şi normele de venit prevăzute la art. 72 şi 73 din Codul Fiscal, aplicabile în anul 2013.

Contribuabilii care realizează venituri din cultivarea produselor vegetale de pe suprafeţe mai mici decât cele din coloana 2 sau deţin animale sau păsări mai puţine decât cele din coloana 2 nu au obligaţii declarative.
Impozitul ce trebuie plătit reprezintă 16% din norma de venit din coloana 3 pentru fiecare ha sau cap de animal.

Termen de depunere

Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit” se depune până marţi 25 iunie 2013 la unitatea fiscală de domiciliu a contribuabilului.ermen de depunere

Important! Contribuabilii, care au avut obligaţia să depună formularul 221 conform prevederilor din Ordonanţa

Guvernului nr. 8/2013 şi nu şi-au îndeplinit această obligaţie până la 27 mai 2013, vor depune formularul până la 25 iunie 2013, cu suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la 25 mai 2013.
Contribuabilii, care au depus deja formularul 221 până la 27 mai 2013 iar limitele de neimpozitare şi/sau normele de venit au fost modificate prin Legea nr. 168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la 25 iunie 2013 pentru a beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile.
Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor care depun declaraţiile până la 25 iunie 2013 inclusiv.

Alte precizări

Produsele vegetale cuprinse în grupele pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, aprobat prin ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În cadrul grupei de produse vegetale – leguminoase pentru boabe se cuprind: mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, bob, linte, năut, lupin.
tabel-agricultura2Grupele de produse animale pentru care venitul se stabileşte pe baza normelor de venit sunt definite după cum urmează:
1. vaci şi bivoliţe:
– vaci – femele din specia taurine care au fătat cel puţin o dată;
– bivoliţe – femele din specia bubaline care au fătat cel puţin o dată;
2. ovine şi caprine:
– oi – femele din specia ovine care au fătat cel puţin o dată;
– capre – femele din specia caprine care au fătat cel puţin o dată;
3. porci pentru îngrăşat – porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie;
4. albine – familii de albine;
5. păsări de curte – totalitatea păsărilor din speciile găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe.

Norma de venit corespunzătoare veniturilor realizate din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi din valorificarea produselor de origine animală în stare naturală, în conformitate cu prevederile legale include şi venitul realizat din:

a) exemplarele feminine din speciile respective care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus;
b) exemplarele masculine din speciile respective reprezentând animale provenite din propriile fătări şi cele achiziţionate numai în scop de reproducţie pentru animalele deţinute de contribuabili şi supuse impunerii (de exemplu: viţei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei).
Veniturile din activităţi agricole generate de exemplarele prevăzute la lit. a) şi b) incluse în norma de venit nu se impozitează distinct faţă de veniturile realizate din creşterea şi exploatarea animalelor din grupele menţionate mai sus
Contribuabilii au obligaţii declarative numai pentru animalele cuprinse în grupele care îndeplinesc condiţiile de la pct. 1-5.

Atenţie!

Veniturile din activităţi agricole realizate din creşterea şi exploatarea exemplarelor masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de vârstă, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II <>, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, numai în cazul în care acestea au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă.
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole impuse anterior datei de 1 februarie 2013 în sistem real (venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii, precum şi a arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea) trec prin efectul legii la impunerea pe bază de norme de venit, în situaţia în care sunt stabilite norme de venit pentru respectivele grupe de produse vegetale şi animale.


Termene de plată

Plata impozitului către bugetul de stat se face în două rate egale, de 50%, până la 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.
Impozitul este final şi nu se recalculează de organul fiscal.
Baza legală: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale; Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476/2013 pentru modificarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. (Sursa: financiarul.ro)

Citește și

Comentariile sunt închise

Utilizăm cookie-uri pentru a vă asigura cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați acest site, trebuie să vă exprimați acordul asupra acestui lucru. Accept Citeste mai mult