30 noiembrie 2021 - 04:03

MODIFICAREA programului “Tomata” – prevederi ale actului normativ aprobat de guvern

Schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate pentru anul 2020”, a fost modificata de guvern.

„Din cauza faptului că numeroși fermierii înscriși în program nu au reușit să valorifice producția de tomate pentru a fi eligibili, s-a constatat necesitatea extinderii perioadei de valorificare a tomatelor de la 15 iunie, până la 1 iulie inclusiv”, anunta MADR. De asemenea, se va corela termenul de valorificare cu celelalte termene prevăzute de actul normativ, respectiv termenul de depunere a documentelor justificative și de întocmire de către DAJ a situației centralizatoare cu sumele reprezentând ajutorul de minimis.

Astfel, actul normativ aprobat recent prevede: 

  • valorificarea producției până la data de 1 iulie inclusiv;
  • depunerea la DAJ a documentelor justificative care atestă valorificarea producției;
  • copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, până la data de 15 iulie inclusiv; 
  • întocmirea de către DAJ și transmiterea situației centralizatoare a sumelor reprezentând ajutor de minimis la MADR, până la data de 31 iulie 2020.