Ministrul Agriculturii, prezent la reuniunea Consiliului UE pentru Agricultură și Pescuit

48

ueparlMinistrul Agriculturii, Daniel Constantin,  participă azi, 24 martie, la Bruxelles, la cea de-a 3307 reuniune a Consiliului UE pentru Agricultură şi Pescuit.

Principalele puncte de pe agendă se referă la:

– Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

– Prezentarea din partea Comisiei a Propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

– Raportul Comisiei privind menţionarea obligatorie a ţării de origine sau a locului de provenienţă pentru carnea utilizată ca ingredient

– Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a dispoziţiilor privind organizaţiile de producători, fondurile şi programele operaţionale în sectorul fructelor şi al legumelor de la reforma din 2007.

Daniela Bolog

Citește și

Cmentariile sunt închise