Ministerul de Finanţe aduce clarificări modului de impozitare pe bază de norme de venit

normedevenit

Astfel, în cazul animalelor, sunt definite clar speciile şi condiţiile în care acestea sunt impozitate.
Potrivit normelor metodologice, vacile sau bivoliţele supuse impozitării sunt „femele din specia taurine (respectiv bubaline) care au fătat cel puţin odată”. Aceeaşi definiţie se aplică şi în cazul ovinelor şi caprinelor, care sunt „femele care au fătat cel puţin o dată”.
În cazul porcilor, sunt impozitaţi „porcii de peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducţie”.
În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animal însumate în cadrul grupei respective.
Iată trei exemple privind modul de impozitare, oferite de Ministerul de Finanţe.
Exemplu I (calcul pentru sectorul vegetal): O exploataţie de 100 ha cereale (grâu şi porumb).
Primele 2 ha din grupa cereale nu se impozitează, pentru următoarele 98 ha se aplică norma de venit de 449 lei/ha, astfel:
Venit anual impozabil = 98 ha x 449 lei /ha = 44002 lei
Impozit = 44002 lei x 16% = 7040,32 lei
Exemplu II (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de vaci şi bivoliţe de 102 capete.
Pentru primele 2 capete nu se impozitează. Pentru restul de 100 capete se aplică norma de venit de 453 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 100 capete x 453 lei /cap = 45300 lei
Impozit = 45300 lei x 16% = 7248 lei
Exemplu III (calcul pentru sectorul animal): exploataţie de ovine şi caprine (care au fătat cel puţin o dată) 200 capete.
Pentru primele 10 capete animale (oi şi capre) nu se impozitează. Pentru restul de 190 capete se aplică norma de venit de 65 lei/cap de animal, astfel:
Venit anual impozabil = 190 capete x 65 lei /cap = 12350 lei
Impozit = 12350 lei x 16% = 1976 lei

Sursa: http://www.recolta.eu/ministerul-de-finante-aduce-clarificari-modului-de-impozitare-pe-baza-de-norme-de-venit/