Ministerul Agriculturii îi despăgubeşte parţial pe posesorii de sere şi solarii afectaţi de ninsorile abundente

15

Suma totală alocată celor 2.950 de producători agricoli se ridică la aproape 2 mil. euro
Cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei
Ministerul Agriculturii a elaborat recent un proiect de Hotărâre de Guvern prin care şi-a propus să compenseze parţial pagubele provocate serelor şi solariilor de ninsorile  abundente din această iarnă.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, reglementată prin această hotărâre, sunt de 8,52 mil. lei (circa 1,9 mil. euro) şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR. Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar la Direcţiile agricole judeţene este 29 iunie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile către beneficiari.
„Ca urmare a căderilor masive de zăpadă din lunile ianuarie – februarie 2012, suprafeţe semnificative de spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, au fost afectate în ceea ce priveşte materialele de rezistenţă şi cele de acoperire. (…) Pentru a reduce impactul acestor pierderi asupra activităţii producătorilor de legume, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru alocarea de sume compensatorii prin acordarea unui ajutor de minimis care să compenseze valoarea estimativă a pagubelor produse la materialele de acoperire a spaţiilor protejate”, a comunicat ieri Ministerul Agriculturii.
Ajutorul se acordă în conformitate cu regulamentul CE nr.1535/ 2007, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei.
Schema de ajutor de minimis se acordă producătorilor agricoli – persoane fizice – şi producătorilor agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice etc.
Prin schema de minimis se propune un cuantum de 18 lei/mp pentru geam şi 2,25 lei/mp pentru folie plastic pentru producătorii agricoli persoane fizice şi 24 lei/mp pentru geam şi 3 lei/mp pentru folie plastic pentru celelalte categorii de beneficiari.
„MADR încurajează asocierea agricultorilor în grupuri de producători. De asemenea, MADR alocă sume compensatorii la valoarea reală a pieţei pentru producătorii agricoli cu statut juridic. Pentru producătorii agricoli persoane fizice, cuantumul sumelor compensatorii alocate este diminuat cu 25%, dat fiind că aceştia nu sunt plătitori de TVA”, a comunicat ieri ministerul, precizând că proiectul de Hotărâre de Guvern se află în proces de avizare în regim de urgenţă la ministerele avizatoare.

La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţiile agricole judeţene au realizat inventarierea şi evaluarea pagubelor. Din centralizarea datelor,  situaţia se prezintă astfel:
• au fost afectaţi peste 2.950 producători agricoli, din care 79 sunt deţinători de sere
• au fost afectate sere şi solarii din 31 judeţe
• la nivelul materialelor de acoperire pentru sere şi solarii s-au înregistrat următoarele pagube: 1.356.699 mp geam pentru sere spart şi 2.556.512 mp folie plastic pentru solarii ruptă

Citește și

Cmentariile sunt închise