19 octombrie 2021 - 12:41

Ministerul Agriculturii finanțează licee agricole. Locurile disponibile sunt puține însă

În vederea dotării liceelor agricole cu utilaje și laboratoare de specialitate, o sumă de 500.000 de lei din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost direcționată către trei licee agricole din județul Botoșani.

Potrivit precizărilor făcute pentru Agerpres de Cristian Delibaș, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Botoșani, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Botoşani, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” Şendriceni şi Liceul Tehnologic „Demostene Botez” Truşeşti primesc câte 180.000 de lei, fiecare, pentru investiţii, după ce anul trecut au primit câte 175.000.

Fiecare unitate de învăţământ cu profil agricol a achiziţionat sau este în procedură de achiziţie a unui tractor de producţie românească.

De altfel, aceste licee agricole au cumpărat echipamente specializate, au înființat ferme didactice sau și-au dotat laboratoarele pentru practica elevilor.

„E un sprijin foarte bine-venit pentru dezvoltarea componentei agricole la nivel judeţean. Cele trei licee, prin echipamentele şi utilajele pe care le-au achiziţiona în ultimii ani, nu fac decât să aducă un suflu de tehnologie nouă, de ultimă generaţie.

Elevii care sunt la cursurile pe domeniul agricol nu fac decât să ia contact cu noile tehnologii, iar, ulterior, după ce vor absolvi, sperăm să se întoarcă în agricultura judeţului Botoşani, unde este mare nevoie de ei”, a precizat Delibaş.

Dăm bani pentru mai puține locuri în licee agricole

Liceele cu profil agricol au trecut în subordinea Ministerului Agriculturii în 2019.

Cu toate acestea, în anul școlar 2021-2022, World Vision România, parte a consorțiului Creștem prin Educație Agricolă (CEA), atrăgea atenția asupra faptului că, la fel ca în anii precedenți, cele mai multe tăieri de clase și locuri le contabilizează liceele agricole și tehnologice, care au primit deja de la inspectoratele școlare din țară alocări la jumătate față de nivelul solicitat.

Ministerul Educației favorizează în continuare filiera teoretică, în ciuda obiectivului strategic asumat în Strategia educației și formării profesionale din România în perioada 2016-2020 privind creșterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014.

„Este adevărat că în anul școlar viitor vor fi mai puțini candidați la liceu, din cauza scăderii populației școlare – acesta fiind un motiv obiectiv al reducerii numărului de locuri pentru admitere. Ceea ce nu e obiectiv și nici echitabil este că numărul de locuri disponibile este adesea tăiat mai ales de la liceele tehnologice și, în special, de la cele dedicate educației agricole.

Liceele agricole sunt scoase de pe lista priorităților educației. Aceasta este o decizie care anticipează că românii vor mânca din exporturi și în anii care vin”, atrăgea atenția Crenguța Bărbosu, senior program manager în Departamentul Agricultură şi Dezvoltare Economică din cadrul fundaţiei World Vision România.

În ultimii ani a fost perpetuată confuzia dintre liceele agricole și școlile profesionale: dacă primele dau ca absolvenți tehnicieni și tehnologi (nivel 4 de pregătire, cu bacalaureat), din școlile profesionale absolvă muncitori calificați (nivel 3 de pregătire, cu diplomă de calificare).

Liceele sunt adevăratele pepiniere de specialiști, fermieri și viitori studenți în domenii precum agronomia, medicina veterinară, tehnologii de mașini, ecologie, servicii (turism) și industrie alimentară.

Începând din anul școlar 2013-2014, ponderea locurilor din școlile profesionale a crescut în fiecare an în detrimentul celor din liceele tehnologice – de la 3,4% (învățământ profesional) și 47,9% (licee tehnologice) în 2013, la 15,1% (învățământ profesional) și 34,1% (licee tehnologice) în 2021, conform datelor Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).