Ministerul a anunţat cum va fi carnetul de agricultor

24
legumeffdAcesta va fi tipărit pe format A5 şi va avea 120 de file. În carnet vor fi menţionaţi şi soţul, soţia, rudele, afinii de gradul I care pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător
Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de ordin privind mo­delul carnetului de agricultor, supus dezbaterii publice pe site-ul instituţiei, printre principalele prevederi numărându-se formatul, numărul de file şi menţiunile ce se vor face în acesta.
Astfel, potrivit ordinului, carnetul de agricultor va fi tipărit pe format A5 şi va avea 120 file, câte 3 file/exemplar x 40 seturi/carnet, în care se vor menţiona şi soţul, soţia, rudele, afinii de gradul I care pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător.
Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” SA tipărirea necesarului de carnete în condiţiile prezentului ordin.
Carnetul va fi eliberat de primării cu respectarea unui anumit regim de completare a primei file din carnet, care este nedetaşabilă, pe care se vor menţiona atât numele, prenumele titularului atestatului de producător – se înscriu numele şi prenumele persoanei fi­zice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol -, domiciliul solicitantului, cât şi „numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini grad.I, după caz – se înscriu numele şi prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător” şi domiciliile acestora. (Integral pe curierulnational.ro)
Citește și

Cmentariile sunt închise