20 august 2022 - 03:33

Micii fermieri, confruntati cu mari constrangeri

Aprovizionarea cu furaje de calitate este o problemă perenă pentru mulți fermieri, mai ales pentru cei mici, din țările în curs de dezvoltare. Pentru a încerca să identifice modalități de îmbunătățire a situației, un colectiv de specialiști FAO, conduși de Allan McDermott, au realizat studiul cu titlul ”Îmbunătățirea inovării în lanțurile de valori pentru animale prin rețele: lecții din studiile de caz privind inovarea în furaje în țările în curs de dezvoltare” (Enhancing innovation in livestock value chains through networks: Lessons from fodder innovation case studies in developing countries-FAO 2019), în care se analizează modul în care tehnologiile și cunoștințele despre furaje au fost introduse și integrate în diverse sisteme de producție animalieră din țări ale Europei de Est.

Micii fermieri, confruntați cu mari constrângeri

Documentul relevă faptul că inovarea în materie de furaje este declanșată și difuzată de actorii care interacționează și învață în rețele și în ferme. Fenomenul inovării, fiind un singur element al lanțurilor de valori animale, este susținut în mod durabil atunci când este legat de alte inovații și activități orientate spre piață, optimizând câștigurile prin productivitate. Cu toate acestea, fermierii inovatori mici se confruntă cu constrângeri sistemice pentru a accesa piețele, trebuind să se organizeze în grupuri pentru a exploata oportunitățile. Lucrarea concluzionează că, mai degrabă decât tratarea sistemelor de inovare și a abordărilor lanțului valoric pentru dezvoltarea agriculturii ca instrumente separate, integrarea caracteristicilor lor complementare sporește inovația și succesul pe piață al micilor proprietari.

În țările în curs de dezvoltare, cum este considerată și România, creșterea animalelor poate fi o cale importantă de progres individual și comun. La nivel global, peste un miliard de oameni depind de animalele care le oferă hrană și îngrășăminte pentru producția vegetală, contribuind la securitatea alimentară și nutrițională și sunt o formă de economisire pentru comunitățile defavorizate.

De asemenea, efectivele de animale contribuie semnificativ la produsul intern brut (PIB) agricol, la câștigurile din export și la ocuparea forței de muncă. Conform autorilor, sectorul este determinat în primul rând de creșterea veniturilor și de urbanizare. Cu toate acestea, animalele sunt, de asemenea, responsabile pentru impactul negativ asupra solului, apei, biodiversității și schimbărilor climatice. În ciuda paradigmelor contradictorii, mulți specialiști susțin că, având în vedere politicile adecvate care vizează efectele sociale și de mediu, efectivele de animale oferă oportunități pentru milioane de persoane dependente de acestea.

Zone cu deficit furajer sever

Există, totuși, provocări pentru sporirea succesului pe piață pentru persoanele dependente de animale, printre care deficitul de furaje și legăturile slabe între ferme și piețe. Unele zone din Europa de Est indică, încă, un deficit de furaje sever, la nivelul micilor gospodării, reducând productivitatea și producția. Studiul a constatat cauze complexe ale deficitului, printre care: precipitații limitate și neregulate, scăderea terenurilor de pășunat din cauza concurenței pentru terenuri pentru culturi și schimbarea modelelor de utilizare a terenurilor care favorizează urbanizarea.

În ultimele patru decenii, programele de cercetare și dezvoltare au analizat provocarea privind deficitul de furaje, cu un succes în dezvoltarea și promovarea culturilor de alimente și furaje cum ar fi: nutrețuri combinate, ierburi îmbunătățite, leguminoase și furaje. În ciuda acestor eforturi, mulți cercetători au descoperit dovezi limitate privind adoptarea tehnologiilor furajere, la nivel de gospodării.

Printre alți factori, acest lucru este cauzat de cunoștințele limitate ale agricultorilor privind tehnologiile și nivelului scăzut de suport tehnic care le este oferit, prioritate scăzută acordată de guverne pentru furaje, comparativ cu tehnologiile de bază ale culturilor și disponibilitatea limitată a semințelor furajere. Însă, pentru specialiștii FAO, deficitul de furaj are mai puțin de-a face cu lipsa de informații sau de tehnologia, și mai degrabă cu deficitul de capacitate de a inova.

Abordarea inovării pe plan local, cu resurse locale

Abordarea deficitului presupune dezvoltarea unei capacități de inovare care constă în: contextul specific al contextului de competențe, actori, practici, rutine, instituții și politici necesare pentru a pune cunoștințele în folosință productivă. Pornind de aici, dezvoltarea capacității de inovare pe plan local, pentru a depăși condiționalitățile marilor furnizori, se încadrează în rubrica unei abordări a sistemului de inovare care stipulează inovația ca rezultat al învățării interactive în rețele de mici fermieri.

Tocmai de aceea, FAO a fost motivat de abordarea sistemelor de inovare, vizând o mai bună înțelegere a factorilor și a proceselor care influențează inovația pe plan local, în domeniul furajelor, introducerea cu succes a rezultatelor și integrarea tehnologii furajere și cunoștințe conexe în sistemele de producție animalieră. Folosirea unor astfel de cunoștințe și tehnologii aduce schimbări pozitive în modul în care oamenii își ameliorează mijloacele de trai. Abordarea liniară de cercetare-dezvoltare-extindere a fost mult criticată pentru că este ierarhică, orientată în partea de sus și pentru impactul său limitat asupra generării și difuzării de cunoștințe și tehnologii relevante.

Cercetarea științifică ignoră necesitățile reale ale micilor fermieri

Gândirea din spatele acestei abordări a fost aceea că cercetarea științifică este motorul inovării, dar adesea ignoră diferitele surse de cunoaștere și cererile reale ale micilor gospodării. Paradigma mai recentă pentru generarea și utilizarea de cunoștințe este abordarea sistemului de inovare a organizațiillor locale private sau din sectorul public, ale căror interacțiuni produc, difuzează și utilizează cunoștințe utile din punct de vedere economic. Pentru gânditorii sistemelor de inovare, inovațiile de diferite tipuri urmează un proces neliniar și utilizează mai multe surse de cunoaștere.

Capacitatea sistemului de inovare depinde de densitatea și calitatea relațiilor dintre agenții producătoari, fermieri și instituțiile de sprijin. Cu cât sunt mai diverși actori, cu atât mai mult apare posibilitatea de a combina capacitățile complementare. Interacțiunea și învățarea depind, de asemenea, de proximitatea actorilor, inclusiv distanța fizică, mediul instituțional care formează relațiile bazate pe încredere și capacitatea actorilor de a absorbi idei noi.

La rândul ei, facilitarea organizațiilor intermediare îmbunătățește, de asemenea, crearea de rețele și interacțiunea organizațiilor care acționează ca brokeri, ajutând la găsirea organismelor de consultanță și fonduri care să sprijine rezultatele inovării. În contrapondere, mediile instituționale oferă un număr limitat și o mică diversitate de actori, făcând cererea de dezvoltare a capacității de inovare mai dificilă.

Imaginile folosite sunt pur ilustrative. Unele sunt preluate de pe internet si pot sa nu se identifice cu momentul sau subiectul ori sa nu reflecte exact realitatea articolului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai citite articole