Meșteșugarii și artizanii pot aplica pentru o schemă de minimis care să le permită accesul gratuit în târgurile de profil

21

targ_floriiDe luni, încep înscrierile online în Programul de susţine a meşteşugarilor şi artizanilor 2015, o schemă de minimis prin care aceştia au acces gratuit la târguri regionale de profil şi li se decontează transportul şi cazarea.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism a prezentat condiţiile în care poate fi accesat acest program.

„Începând cu data de 12 octombrie, ora 10.00, va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicaţia de înscriere in cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2015”, se arată pe site-ul departamentului.

„Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale”, se precizează în documentaţia programului.

Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone.

Cele opt târguri sunt programate în perioada noiembrie-decembrie:

2-6 noiembrie: OTIMMC Iași – Palas Iași

5-8 noiembrie: OTIMMC Ploiești- Halele Centrale, Ploiești

13-15 noiembrie: OTIMMC Craiova – Centrul Multifuncţional, Craiova

16-20 noiembrie: OTIMMC Cluj – Piața Unirii, Cluj

18-22 noiembrie: OTIMMC Târgu Mureș – Promenada Mall, Târgu Mureș

25-29 noiembrie: OTIMMC Brașov – Business Park, Brașov

3-6 decembrie: OTIMMC Constanța – Pavilionul Expozițional, Constanța

11-13 decembrie: OTIMMC Timișoara – Casa Tineretului, Timișoara

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea celor 8 târguri regionale pentru artizanat şi meşteşuguri 2015 şi pentru acoperirea cheluielilor aferente participanţilor la târg.

Se estimează participarea a minimum 200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.

Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.

Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz) precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depăşi 1000 lei pe perioada târgului. Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăşi 1000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi. Cheltuielile privind transportul vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgurilor, personal sau prin curier la OTIMMC de care aparţine. În cadrul prezentului Program, TVA este cheltuială neeligibilă.

Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice programului se pot suporta următoarele: editare/multiplicare de broşuri, materiale de promovare şi prezentare, construcţia unui site dedicat evenimentului, elementele de identitate vizuală, închiriere spaţii, transmitere de invitaţii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu transportul produselor care vor fi prezentate la Târguri, cu transportul şi cazarea beneficiarilor precum şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor.

În cadrul târgurilor regionale beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, beneficiarii prezenţi la târguri vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii, etc. Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final. (Sursa: alba24.ro)

 

Datele oficiale le găsiți aici.

 

Citește și

Cmentariile sunt închise