28 octombrie 2021 - 07:38

Măsuri pentru sporirea credibilității produselor ecologice în rândul consumatorilor

rosii_culturaGuvernul a aprobat miercuri completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, în sensul îmbunătățirii sistemului de producție, verificare și control în agricultură ecologică, în conformitate cu Politică Agricolă Comună și cu implementarea eficientă a sistemului de agricultură ecologică.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va putea desemna laboratoare de referință pentru analiza probelor de sol, plante și din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică, în situațiile în care există sesizări/ notificări cu privire la încălcarea legislației în domeniu.

În acest sens, compartimentul de inspecții tehnice din cadrul MADR va avea atribuții noi precum:

  • efectuarea controlului la operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecologică pe bază de sesizări/ notificări sau pe baza sesizărilor din oficiu;
  • prelevarea de probe din plante, sol și din produsele agroalimentare ecologice.

O altă măsură prevăzută de ordonanța adoptată stabilește cadrul legislativ pentru plata unei taxe către bugetul de stat de către organismele de inspecție și certificare candidate pentru aprobare. Taxa se stabilește pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecție și certificare cer aprobarea. Cuantumul taxei va fi stabilit prin ordin comun MFP-MADR.

Certificatele de aprobare ale organismelor de inspecție și certificare emise de către MADR rămân valabile până la data expirării acestora.