Măsuri pentru prevenirea și combaterea zoonozelor

40

 

vacanta_taraReprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare Sibiu a precizat, printr-un comunicat de presă, că în complexitatea activităților și a responsabilităților serviciilor sanitare veterinare un loc important îl ocupă implementarea măsurilor de monitorizare, prevenire și combatere a bolilor transmisibile de la animale la om, respective a zoonozelor.

Zoonozele sunt boli produse de numeroși agenți patogeni ai animalelor, ce se pot transmite de la animale la om, dar și invers.

 

Riscul de contaminare a omului este dat de:

— contactul direct cu animalele bolnave sau purtătoare de germeni;

— de manipularea inadecvată a produselor sau subproduselor provenite de la animale bolnave (carcasele, sângele, pieile, cadavrele, lâna, etc);

— de contactul cu obiecte contaminate de animalele bolnave;

— consumul alimentelor de origine animală, neexaminate de medicul veterinar, sau incorect preparate termic;

alimentele provenite de la animale bolnave;

— nerespectarea normelor generale de igienă și profilactice;

În cadrul strategiilor și a programelor autorităților sanitare veterinare centrale și județene, stabilite anual, pentru asigurarea statusului de sănătate a animalelor domestice și sălbatice, a corelației dintre bolile animalelor și transmiterea acestora la om, precum și pentru asigurarea condițiilor de calitate și igienă a produselor de origine animală, destinate consumului uman, pentru asigurarea sănătății publice și protejarea intereselor consumatorilor, se are în considerare frecvența, aria de răspândire și evoluția bolilor în rândul populațiilor de animale și umane, supravegherea calității hranei animalelor și a oamenilor, gravitatea bolilor pentru om, consecințele posibile pe plan social și economic.

În acest sens sunt atenționați, autoritățile locale, crescătorii de animale, operatorii din domeniul alimentar și nu în ultimul rând populația despre obligațiile ce le revin pentru implementarea acțiunilor de protejarea a sănătății animalelor prin măsuri de profilaxie generală, de profilație specifică, de proceduri și mecanisme tehnologice specifice care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile și că riscul contaminării este resus la minim, atenționări care se referă la:

— Modernizarea creșterii animalelor în exploatații comerciale (ferme) care să asigure cerințelor optime tehnologice, de biosecuritate, igienă, protecție și bunăstare;

— Colaborarea cu medicii veterinari, arondați, pentru identificarea și înregistrarea la timp a animalelor (bovine, ovine, caprine, porcine și canine) existente în exploatație, acțiune cu motivații din punct de vedere strategic, de ordin sanitar veterinar și de ordin zootehnic asigurând o supraveghere și control privind:

* mișcarea internă și internațională a animalelor,

* activitatea de supraveghere a exploatațiilor de animale,

* controlul și profilaxia bolilor transmisibile la animale și de la animale la om,

* supravegherea reziduurilor și a altor deșeuri animaliere,

* supravegherea aglomerărilor temporare de animale cu ocazia târgurilor, expozițiilor, etc,

* transportul animalelor,

* asigurarea conceptului de securitate alimentară și trasabilitate,

* sistemul de asigurări pentru animale,

* sistemul de subvenții, prime și despăgubiri pentru animale,

— Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mișcările survenite în efectiv prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalități.

— Să permită medicului veterinar monitorizarea stării de sănătate a animalelor din proprietate și să anunțe cazurile de îmbolnăviri sau de mortalități la speciile pe care le au în proprietate

— Să asigure sprijinul personalului veterinar pentru implementarea normele metodologice de aplicare a Programului de supraveghere, prevenire și combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, protecția animalelor și a mediului, prin:

* promovarea programelor cofinanțate;

* reactualizarea și realizarea programelor de prevenire și combatere a bolilor cuprinse în lista A și B a O.I.E.

* efectuarea operațiunilor de vaccinări profilactice, recoltări de probe de sânge sau de organe, tratamente antiparazitare, la data și ora stabilită.

* aplicarea criteriile de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relație cu tuberculoza, leucoza enzootică bruceloza encefalitele spongiforme la bovine și scrapia la ovine, prin operațiuni specifice, prelevări de probe și examene de laborator.

— Să respecte dispozițiile autorității veterinare privind izolarea și eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.

— Să respecte normelor de biosecuritate, a normelor de protecție și bunăstare a animalelor din exploatațiile comerciale și exploatații din gospodăriile populației, protejarea animalelor în perioada cu temperaturi scăzute sau în perioada cu temperaturi ridicate;

— Respectarea legislației privind circulația animalelor pe teritoriul local, național și în activitatea de import—export

— Să efectueze curățirea mecanică și dezinfecția adăposturilor, a acțiunilor de deratizare și demuștizare, cu unități și personal de specialitate.

— Respectarea legislației cu privire la ecarisarea teritoriului și protecția mediului, prin utilizarea spațiilor de colectare a cadavrelor și a deșeurilor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul distrugerii la unitatea Protan.

— Respectarea legislației privind gestionarea câinilor și a pisicilor animale care constituie un real pericol prin transmiterea unor boli grave la alte animale și la oameni, precum și prin agresarea fizică a populației

— Să solicite medicului veterinar, arondat, carnet de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, completat la zi cu acțiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mișcare și de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenția de comercializare a animalelor.

— Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau produselor rezultate pentru consum public, în alte locuri sau spații decât cele autorizate sanitar veterinar, cu excepția sacrificării tradiționale a porcilor în gospodăriile populației, cu obligația consumului în familie a cărnii și a derivatelor rezultate prin prepararea cărnii de porc, în aceste locații, solicitând medicului veterinar examenul de specialitate.

— Afluirea probelor de carne de la porcii sacrificați sau vânat împușcat (mistreț, urs) pentru efectuarea examenul trichineloscopic, de către medicii veterinari din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor din județ.

— Amenajarea și modernizarea de piețe agroalimentare cu spații destinate valorificării produselor de origine animală și non animală, corelate cu cerințele și solicitările celor implicați în acest sens.

Educația sanitară a populației, a personalului care lucrează cu animalele și consumă produsele obținute de la acestea prin:

* informarea periodică despre noutățile legislative din domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, emise de autoritățile competente europene sau naționale, publicate în mass-media sau prin participarea la întâlniri cu teme din domeniile specifice de activitate, organizate de instituțiile de profil,

* achiziționarea alimentelor, în special carne, lapte, ouă, pește, numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, evitând comerțul ‘stradal’.

* evitarea consumului de produse și subproduse de origine animală necontrolate sanitar veterinar sau nepreparate termic,

* asigurarea igienei corporale pentru animalele de companie și a mediului în care habitează acestea, efectuarea deparazitărilor periodice interne și externe și a vaccinărilor anuale a acestora,

— Colaborarea permanentă cu autoritățile județene și locale, pentru implementarea unitară a legislației în domeniul sanitar-veterinar și, pentru a stabili și aplică măsuri de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om.

Citește și

Cmentariile sunt închise